Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv på jorden

Skapad 2016-09-07 20:59 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Fysik Kemi Bild Biologi
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med jordens och livets historia. Hur gammal är vår jord? Hur uppkom liv? Hur kan de första cellerna ha bildats? När kom växterna och de olika djurgrupperna och hur utvecklades de ? Varför dog dinosaurierna ut ? Hur utvecklades däggdjuren? Vad vet man om människans utveckling?

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

-använda biologins, kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska, kemiska och fysikaliska samband i naturen

-använda kunskaper i biologi, kemi och fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i olika frågor

-presentera olika ämnesområden med bilder

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar/diskussioner och arbeta med olika uppgifter. Du kommer att få göra ett eget häfte om "Livets utveckling" i text och bild samt göra ett fördjupningsarbete. Vi redovisar muntligt för varandra och arbetar med kamratrespons/bedömning. Vi läser i olika böcker och ser på film.

Bedömning:

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

-använda biologins, kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska, kemiska och fysikaliska samband i naturen

-använda kunskaper i biologi, kemi och fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i olika frågor

-presentera olika ämnesområden med bilder

 

 


 


Reflektion-utvärdering

Hur har man fått kunskap om livets utveckling på jorden?

Matriser

Fy Bi Bl Ke
NO åk 6

Förväntas nå målen i slutet av åk 6.
E
C
A
Biologi
Jag har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Jag har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med ganska så god användning av biologins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Biologi
Jag kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Jag kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Jag kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Biologi
Jag berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Jag berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Jag berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kemi
Jag har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Jag har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kemi
Jag kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Fysik
Jag har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Jag har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysik
Jag kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Jag kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Jag kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
NO gemensamt
Tolka texter med naturvetenskapligt innehåll.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
No gemensamt
Framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
NO gemensamt
Naturvetenskapliga modeller och teorier.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: