👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och Orientering

Skapad 2016-09-08 08:16 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Genom undervisningen i idrott ska du utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Utevistelse är roligt och blir ännu roligare om man har kunskap om hur man ska bete sig ute i naturen samt har rätt utrustning. Ni ska få möjlighet att utveckla era kunskaper kring allemansrätten och hur ni kan förhålla er till olika aktiviteter i skogen på bästa sätt. 

Ni ska även få utveckla era kunskaper om hur ni läser och följer en karta.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

Centrala innehållet

 • Leka lekar och genomföra aktiviteter i skiftande natur - och utemiljöer under olika årstider. 
 • Arbeta med rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 •  Arbeta med säkerhet och hänsynstagande vid natur- och utevistelser.
 • Orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler. 

Vad arbetar vi med i friluftsliv?

Vi tillbringar lektionstid ute där ni elever får genomföra olika friluftsaktiviteter såsom att:

 • Aktiviteter vid vatten t.ex. paddla kanot. 
 • Genomföra aktiviteter enligt allemansrätten
 • Leka lekar
 • Orientera

 

Ni elever genomgår även en del teoripass inför- och under friluftsaktiviteterna. Följande områden pratar vi lite mer om:

 • Allemansrätten
 • Säkerhet (ex. eld- och vid vatten)

 • Klädsel och utrustning

Vad bedöms?

 • Hur ni elever följer allemansrättens regler när ni genomför aktiviteter.
 • Hur ni elever genomför de olika momenten, klädsel, säkerhet, anpassning med mera. 
 • Orientering i kända miljöer

Matriser

Idh
Friluftsliv och orientering

Friluftsliv

Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Orienterar sig i närmiljön genom att följa entydiga ledstänger (stigar, vägar, åkerkanter etc.). Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan kartans färger och de viktigaste karttecknen. Använder handgrepp och passar kartan. Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Gör vägvals-, avstånds och framkomlighets bedömningar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Anpassarörelser ute
Hur eleven rör och anpassar sig i förhållande till olika aktiviteter i utemiljö.
Jag kan med hjälp ta mig fram på olika underlag med med viss obalans. Jag behöver träna på att klara mig på egenhand.
Jag kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden. Jag rör mig ganska lätt med ganska bra balans i olika aktiviteter med olika underlag.
Jag kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden. Jag rör mig ledigt i förhållande till olika aktiviteter och parerar mig själv och min kropp till olika underlag.
Jag kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden. Jag rör mig kontrollerat, säkert och smidigt i förhållande till de olika aktiviteter och har mycket god kroppskontroll vid olika underlag.
Allemansrätten
Delaktighet i samtal om och visar kunskaper om den.
Jag kan med hjälp delta till viss del i samtal om allemansrättens regler.
Jag deltar i samtal kring allemansrättens regler och visar att jag känner till grundläggande kunskaper om dem.
Jag deltar AKTIVT i samtal kring allemansrättens regler och visar att jag har goda kunskaper om dem.
Jag deltar MYCKET AKTIVT i samtal kring allemansrättens regler och visar att jag har mycket goda kunskaper om dem.
Förmåga att vistas i naturen utifrån allemansrätten.
Jag kan med hjälp vistas i naturen med viss anpassning till allemansrätten.
Jag visar förmåga att vistas och röra mig i naturen med viss anpassning till allemansrätten.
Jag visar förmåga att vistas och röra mig i naturen med god anpassning till allemansrätten.
Jag visar förmåga att vistas och röra mig i naturen med mycket god anpassning till allemansrätten.
Orientering
Förmågan att orientera sig med hjälp av karta i kända terränger. Kunna symboler och kartans uppbyggnad.
Jag kan med hjälp orientera mig efter en karta med kontroller utplacerade vid tydliga ledstänger.
Jag kan med viss säkerhet orientera mig efter en karta med kontroller utplacerade vid tydliga ledstänger så som stenar och stigar. Jag känner till kartans vanligaste färger och symboler.
Jag kan orientera mig efter en karta med kontroller utplacerade vid tydliga ledstänger så som stenar och stigar samt vissa placerade i svårare terräng. Jag kan kartans färger och de viktigaste karttecknen. Använder handgrepp och passar kartan.
Jag kan orientera mig efter en karta med kontroller utplacerade i svårare terräng. Jag kan kartans färger och symboler och gör vägvals-, avstånds och framkomlighets bedömningar