Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

We're moving on ht-16

Skapad 2016-09-08 10:27 i Förslövs skola F-9 Båstad
En planering riktad till elever som behöver bygga upp sin bas i engelska. Fokus på förmågorna läsa/lyssna, skriva och prata.
Grundskola 8 Engelska

Get ready to continue working with your English by building a useful vocabulary around texts and conversations.

Innehåll

Avsnitt 1


Konkretisering av målen

 •  I texter ur läroboken Top Up, read theory, kortfilmer, filmer, nyhetsinslag och andra berättelser visar du att du förstår innehållet genom att återberätta muntligt och skriftligt samt genom att kommentera innehållet med egna åsikter och tankar.
 • I muntliga samtal kring "daily activities", "sports", "describing people", "travel", "countries" och "clothing" visar du att du har ett enkelt ordförråd för att göra dig förstådd samt att du har strategier som bidrar till att samtalet förs framåt.
 • I dialoger visar du att du kan genomföra en muntlig framställning på engelska.
 • I en muntlig redogörelse om ditt hemland visar du att du kan förbereda och genomföra en muntlig framställning på engelska.
 • I olika texter visar du att du kan kommunicera i skrift i nutid och i dåtid.

 

 

Undervisning

 •  Vi arbetar med texter ur läroboken, korfilmer, nyhetsinslag och andra berättelser för att träna förståelse och förmågan att återge och kommentera ett innehåll.
 • Vi samtalar kring olika ämnen för att bygga upp ordförrådet inom olika ämnesområden samt för att träna strategier för att hålla igång ett samtal.
 • Vi övar muntligt berättande i olika tidsformer.
 • Vi arbetar med skrivande i olika tidsformer samt i dialogform.
 • Vi arbetar med ord som bygger upp texter, såsom sambandsord och småord som pronomen.
 • Vi övar ord på många olika sätt.
 • Vi förbereder och framför en muntlig presentation om ditt hemland.

Bedömning

 • Din förmåga att läsa/lyssna och förstå innehållet i texter ur läroboken "Top up", read theory, film och andra berättelser.
 • Din förmåga att återge och kommentera innehållet ur olika texter genom att svara på frågor till texten.
 • Din förmåga att samtala inom olika ämnesområden på begriplig engelska med hjälp av ett fungerande ordförråd och en fungerande meningsbyggnad.
 • Din förmåga att skriva olika typer av texter i nutid och i dåtid.
 • Din förmåga att förbereda och framföra en muntlig redogörelse på engelska.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Språkets struktur

Att använda språkets struktur vt-16

Nivå 1
Nivå 2
Kan berätta muntliga och skriftligt i dåtid.
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan berätta muntligt och skriftligt i dåtid nekande form.
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan använda personliga pronomen i subjekts- och objektsform (he-him, she-her)
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan använda possessiva pronomen. (my, your)
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan sätta a / an / the framför substantiv.
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan använda substantiv i plural.
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Kan beskriva substantiv och personer med adjektiv.
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.

En
We're moving on

Lyssna, läsa, skriva och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Lyssna
Du förstår tydligt tal, förstår enkla instruktioner, beskrivningar och berättelser som handlar om kända förhållanden och egna intresseområden. Exempelvis kan du återberätta eller kommentera sådant som du har hört.
Du förstår talad engelska, även regionala varianter i instruktioner, beskrivningar och berättelser som handlar om kända förhållanden och egna intresseområden. Exempelvis kan du tydligt sammanfatta både helhet och detaljer i sådant som du har hört. Du kan också kommentera innehållet med egna åsikter.
Samtala och diskutera
Du deltar i samtal om kända ämnen och egna intresseområden och du förstår och använder vardagsfraser. Du kan ställa flera frågor och hålla igång ett samtal med hjälp av följdfrågor och kommentarer.
Du deltar aktivt i samtal om kända ämnen och egna intresseområden. Du inleder och driver samtal genom att ställa många frågor, kommentera och bygga vidare på vad andra säger. Du kan ge din åsikt och förklara varför du tycker som du gör.
Läsa
Du läser och uppfattar innehållet i texter anpassade efter ålder och mognad. Du kan återberätta eller kommentera sådant som du har läst.
Du läser, uppfattar och reflekterar över innehållet i texter anpassade efter ålder och mognad. Exempelvis kan du tydligt sammanfatta både helhet och detaljer i sådant som du har läst.
Skriva
Du skriver korta enkla texter, berättelser och beskrivningar på förståelig engelska och använder lämpliga strategier för att göra dig förstådd i skrift.
Du skriver texter, berättelser och beskrivningar på ett ledigt och varierat språk med god språkriktighet. Du hanterar både nutid och dåtid i ditt skrivande.
Bearbeta och förbättra
Du kan med stöd av lärare eller kamrat förändra t ex verben till dåtid eller börja meningarna på olika sätt.
Du kan på egen hand rätta t ex verbfel i dina texter. Du kan också arbeta mot större variation och tydlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: