Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 9C ht 2016 planering v 34 - 43 = fram till höstlovet

Skapad 2016-09-08 10:32 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 9 Engelska
Kunskaperna i engelska från tidigare läsår byggs på, och nya grepp används när datorn blir än viktigare i undervisningen. Det webbaserade läromedel som utgör grunden för vårt lärande heter "Happy", det finns i Gleerups portal för läromedel - och naturligtvis är Internet med alla dess resurser en del av vardagen på våra engelsklektioner. Därför är det viktigt att alla alltid har datorn med sig, och det är en självklarhet att alla använder den som ett arbetsredskap och tar vara på de möjligheter till förbättrad inlärning som öppnar sig. Planeringen sträcker sig fram till det första av de större prövningsmomenten, då vi veckorna innan höstlovet har skriftligt prov, och alla även ges tillfälle att visa färdigheter i hör- och läsförståelse, friare skriftlig produktion och muntlig förmåga. Alla måste sedan komma ihåg att också lektionsarbete är en del av betyget.

Innehåll

 

v 34

 

Onsdag

Introducera Gleerups

Happy 9 Kap  + 1 "Let's talk pop"

 

 

v. 35

 

It started with the King 

Övn. 1-8

 

Text 1A Just Sixteen

Övn. 1, 2, 3, 5 och tillsammans övn. 6

LÄXA till v 35:

20 glosor från It started with the King

 

v. 36

Text C1 Watching music 

Övn. C1: 1-7

Grammatik Verb övn. 7: 1-7 + grammatikhäfte verb 

Hörförståelse: lyssna på låttext.

 

LÄXA til v 36:

20 glosor från text 1A Just Sixteen, 5 verb

 

v. 37

 

Östersjötema

Översätt en valfri sångtext från engelska till svenska eller från svenska till engelska.

och/eller

Ta reda på fakta om en musikartist/grupp och skriv en kort faktatext.

LÄXA till v 37:

20 glosor från text C1 Watching music, 5 verb

 

v. 38

 

Eget textval. Läs minst en av följande texter och gör så många som möjligt av  övningarna som hör till:

B2 Two weeks with the Beatles

C2 Live Aid and Live 8

Grammatik

Verb övn. 7: 1-7 + grammatikhäfte

Hörförståelse: lyssna på låttext.

 

LÄXA till v 39:

Skriv en kort text om din musiksmak.

 

v. 39

            

Introduktion av temat Let´s talk Love

Letters to Aunty

Tillsammans: övn. 6

Enskilt: övn. 1, 3, 4, 5 och 7. 

Text B2 Love actually

Enskilt: övn. 1, 3, 4

I par: övn. 5.

Spela upp inför klassen!

Grammar: Hjälpverb i presens och preteritum

 

 Läxa; Lämna in din text om din musiksmak från kapitlet "Let's talk pop"

 

 

v. 40

 

Text B1 No kissing!

Enskilt: övn. 1, 2, 4, 5.

Övn. B1: 8 (writing)

Grammar: Prepositions

 Läxa till v 40: 20 glosor från texten "Letters to Aunty" och 5 verb

 

v. 41

I klassrummet: Eget textval.

Läs text C1 och/eller C2 och gör så många av uppgifterna till som möjligt.

Plugga till provet.

Utanför klassrummet: 

Muntligt prov i form av debatt utanför klassrummet.

Läxa till v 41; 20 glosor från No kissing, förbereda debatt utifrån texten No kissing: B1 övn. 3.

 

 

v. 42

Prov (Glosor och grammatik) på kapitel 1 Let's talk pop och kapitel 5 Let't talk love

 

Läs- och hörförståelseprov

 

v. 43

Uppsatsskrivning

 

 

 

Matriser

En
Bedömning av skriftlig förmåga, engelska åk 7-9 Lgr11

F
E
D
C
B
A
Skriva
* Formulera sig och kommunicera i skrift * Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
* Bearbeta texten
Du bearbetar och gör enkla förbättringar av dina egna texter.
Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar av dina egna texter.
Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar av dina egna texter

Sammanvägd bedömning av uppgiften

F
E
D
C
B
A

En
Bedömning av muntlig uttrycksförmåga, engelska åk 7-9 Lgr11

F
E
D
C
B
A
Tala och samtala
  • En  7-9
  • En  7-9
  • En  7-9
  • En  7-9
  • En  7-9
I muntlig interaktion i olika sammanhang eller i muntliga framställningar kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika sammanhang eller i muntliga framställningar kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika sammanhang eller i muntliga framställningar kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Sammanvägd bedömning av uppgiften

F
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: