Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 7

Skapad 2016-09-08 10:54 i Frillesåsskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Vi har satt igång med kapitel 1 som är mest repetition. Du får träna hälsningsfraser, siffror, obestämd artikel un/une och verbet avoir. För att träna på att förstå talad franska, lyssnar och tittar vi på olika korta filmer, musik och nyheter som rör den fransktalande delen av världen. Detta avslutas med ett muntligt och ett skriftligt prov. Du ska berätta, med hjälp av bilder, om ett par personer, namn, ålder, var de bor, familj, djur o s v.

Innehåll

Jag kommer bedöma hur du uttrycker dig på franska, muntligt och skriftligt. Du ska samtala/berätta om en person och personliga saker som rör denne. Du ska också skriva en text och berätta om dessa saker. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: