Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö

Skapad 2016-09-08 11:05 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Kemi Biologi
Hur vi ska lösa, förstå orsak och konsekvenser av dagens miljöproblem är en viktig fråga i samhället. Vi kommer i undervisningen att fokusera på fem miljöproblem och även koppla området till pH-värde, pH-indikatorer och syror och baser.

Innehåll

Mål

Efter avslutat område är tanken att du har förbättrat din förmåga att:

 

- resonera om hur människan påverkar miljön och visa på åtgärder för en hållbar utveckling.

- använda information för att skapa texter eller någon annan framställning

- genomföra undersökningar 

 

Arbetsgång

- Genomgångar i skolan och som flippade

- Individuell uppgift

- Kunskapstest på begrepp

- Film/ klipp

- Laboration

- Diskussioner

 

Bedömning

Se matris

Matriser

Bi Ke
Miljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur människan påverkar miljön
Resonemang om hur människan påverkar miljön
Fåtal enkla resonemang om hur människan påverkar miljön. För att utveckla: T.ex. Få med fler exempel och få in mer fakta
Flera enkla resonemang. Lite koppling till fakta. Mestadels enkla resonemang För att utveckla: T.ex. Mer fakta. Fler led i resonemangen.
Utvecklade resonemang med viss koppling till fördjupad fakta Tydlig koppling till fakta. Till viss del fördjupad För att utveckla: T.ex: Mer fördjupad fakta från nya studier. Flera egna kopplingar och tankar.
Välutvecklade resonemang med bra koppling till fördjupad fakta. Fördjupad fakta Egna kopplingar/tankar Ny forskning Flera led Problematiserar För att utveckla: T.ex. Olika källor, experter, forskare. Koppla till egna undersökningar.
Åtgärder
Åtgärder för att bidra till hållbar utveckling
Ger förslag på åtgärder.
Får med antingen fördelar eller begränsningar på åtgärder.
Fördelar och begränsningar med åtgärder
Fördelar och begränsningar ur olika perspektiv.
Använda information
Använda information för att skapa text och andra framställningar
Enkel och kortfattad text Lite fakta Lite anpassning till syfte och målgrupp
Enkel text Lite fakta Några egna tankar/ställningstaganden Viss anpassning till syfte och målgrupp
Utvecklad text Tydlig fakta Flera egna tankar/ställningstaganden Bra anpassning till syfte och målgrupp
Välutvecklad text Fördjupad fakta Genomtänkta och utvecklade tankar/ ställningstaganden Mycket bra anpassning till syftet och målgrupp

Bi Ke
Kemiska och biologiska sammanhang

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om kemiska och biologiska sammanhang
Grundläggande kunskaper Kan ge exempel, förklara och använda några begrepp, modeller och teorier.
Goda kunskaper Kan ge exempel, förklara och använda flera begrepp, modeller och teorier.
Mycket goda kunskaper Kan ge exempel, förklara och använda flera begrepp, modeller och teorier. Använder fördjupad fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: