Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi år 9 Irstaskolan HT16

Skapad 2016-09-08 11:26 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Samhällskunskap

"Money makes the world go round" - Det råder ingen tvekan om att pengar är väldigt viktiga för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas. I detta arbetsområde kommer du att lära dig om hur ekonomin i och utanför Sverige hänger ihop. Med kunskaper i ekonomi kommer du att bättre förstå det som händer i Sverige, Europa och i världen. 

Innehåll

Syftet med undervisningen

Se nedan under rubriken "kopplingar till läroplanen. 

Bedömning

Du kommer att visa dina kunskaper om samhällets ekonomi på ett prov och inlämningsuppgifter.

9a: Tisdag 27 sep 

9b: Torsdag 29 sep (2 elever gör provet veckan innan den 22 sep)

Material

Länk till regeringens budgetproposition: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/statens-budget-2017-i-siffror/ 

 

Sos Samhälle Maxi - Samhällets pengar 

Byteshandel, utbud/efterfrågan, ekonomiskt kretslopp, hushållen s. 341-347

Företagen s. 348-351 och 354-356

Offentlig sektor s. 357-361 

Sammanfattning s. 370

Arbeta med uppgifterna 1-8, 12, 13, 15, 16, 18, 19 på s. 371. 

 

Lyssna gärna på boken via inläsningstjänst: https://www.inlasningstjanst.se/ 

Bokens EAN: 9789147092796

Gör uppgifterna som ni fått på www.studi.se 

Begrepp

Ekonomi

Utbud

Efterfrågan

Marknad

Köpare

Säljare

Ekonomiska system (marknads-, plan- och blandekonomi)

Ekonomiskt kretslopp

Ränta

Amortering

Fri konkurrens

Konkurs

Investering

Vinst

Monopol

Oligopol

Inflation

Produktion

BNP per capita

Tillväxt

HDI (human development index)

Produktionsfaktorer

Budget

Skatt

Moms

Ekonomisk utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällsekonomi

Dessa förmågor blir du bedömd på under arbetsområdet samhällsekonomi

F
E
C
A
Fakta om ekonomiska strukturer
Du har inte visat förmågan än.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samband inom och mellan samhällsstrukturer
Du har inte visat förmågan än.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp
Du har inte visat förmågan än.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du har inte visat förmågan än.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera/argumentera
Inlämningsuppgift: elevblad 12:7 och 12:8
Du har inte visat förmågan än
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor (skatter och inkomstskillnader)med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor (skatter och inkomstskillnader)med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor (skatter och inkomstskillnader)med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: