Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolan och kompisar

Skapad 2016-09-08 12:51 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola F – 6 SO (år 1-3)

Elevens vardag i skolan –
varför alla går i skolan, normer och regler, möten, kamratskap och utanförskap. Hur det såg ut för hundra år sedan för barn i skolan och på fritiden.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska lära dig:

 • normer och regler i skolan
 • livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt och kamratskap
 • skildringar av livet förr och nu, till exempel skildringar av familjeliv och skola

Syfte och förmågor

Målet med undervisningen är att du ska utveckla dina kunskaper om normer och regler i skolan, skildringar av livet förr och nu och livsfrågor med betydelse för eleven.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Kunskapskrav

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • samtala i helklass
 • läsa och skriva tillsammans
 • se på film
 • rita

Bedömning

Du ska kunna berätta om familjeliv och skola förr och nu. Du ska kunna berätta om kamratskap, vad som är rätt och vad som är fel. Du ska kunna berätta om skolans olika regler. 

Arbetstid

v. 35-39

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: