Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering med utvärdering för Kompisklubben

Skapad 2016-09-08 13:49 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Kompisklubben är till för de barnen som ska börja skolan HT-17.
Förskola
Bifrost förskolas 5-årsverksamhet heter Kompisklubben. 5-åringarna träffas 1 gång i veckan med syfte att bygga goda relationer med varandra. I Kompisklubben får barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela och samarbeta tillsammans. Vi utgår från barnens tankar och idéer när vi planerar innehållet av verksamheten. Det lustfyllda lärandet står i fokus!

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Kompisklubbens syfte är att barnen ska ges förutsättningar att bygga goda relationer med varandra samt att de får utveckla sin förmåga att samspela och samarbeta. Vårt mål är också att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna och förstå instruktioner i grupp. Kompisklubben ska vara en plats där barnen får möjlighet att växa som individer och utveckla förmågor som de kan ta med sig in i skolans värld.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Skrivdans är en metod som integrerar hela kroppen i den motoriska utvecklingen av händer och fingrar. Där får barnen använda kroppen som redskap för att lära sig raka och runda rörelser för att därefter omsätta det till skriftspråket. Med hjälp av fantasitecknande, musik, rytmer, ramsor och lekar blir barnen bekanta med bokstävernas former. Abstrakta rörelser blir till konkreta linjer.

Ett tema i skrivdans är vulkaner. Utifrån detta tema tog vi reda på vad barnen visste om vulkaner och utifrån barnens förståelse, nyfikenhet och intresse planerade vi Kompisklubbens verksamhet.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att ta tillvara på barnens tankar och idéer ges barnen möjlighet att påverkat innehållet.

 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi dokumenterar och utvärderar i Unikum. På så sätt görs även föräldrarna delaktiga i Kompisklubbens verksamhet.

Hur gick det?

Vi startade upp terminen med att ta reda på vad barnen visste om vulkaner. Därefter såg vi på en faktafilm från UR. Efter filmen fick barnen frågan om de lärt sig något de inte visste innan. Vi dokumenterade på ett blädderblock vad barnen visste om vulkaner innan och efter filmen. 

Vid nästa tillfälle sammanfattade vi barnens kunskaper om vulkaner och därefter fick de rita sin tolkning av en vulkan. 

Under en period fick barnen konstruera egna vulkaner som de sedan målade. Dessa vulkaner har ställts ut till allmän beskådan i vår entré.

Efter detta började vi med skrivdans där vi lärde oss en ramsa, lekte vulkaner med hela kroppen ( när sen rörelsen kommer ner på papper använder barnen sina båda händer).

Vad fungerade/fungerade inte?

Vulkaner var ett bra tema som fångade barnens intresse. Vi har använt oss av flera olika arbetssätt och metoder. Vi har märkt att aktiviteter där barnen har fått vara aktiva och röra på sig har fungerat bäst.

De få gånger barnen behövt sitta stilla och lyssna en längre tid, till exempel vid filmvisning, har vi upplevt att de haft svårare att koncentrera sig och ta till sig instruktioner.

 

Hur går vi vidare?

Under vårterminen är vår tanke att fokus ska ligga på barnens samarbete och samspel. Vi kommer att arbeta med både små och stora grupper för att ge varje barn utrymme till att växa och utveckla tilltro till sin egen förmåga. 

Vid första tillfället kommer vi tillsammans med barnen att utvärdera vad vi gjorde förra terminen. Vi vill göra barnen delaktiga i vårens planering genom att fråga dem vad de tycker är intressant och spännande. Utifrån barnens tankar och idéer planerar vi Kompisklubbens innehåll.

 

Grovplanering Kompisklubben VT 2017

Tema: Vem bor här? I skogen? Vid en viss gård/lekplats? Osv.
Göra en kompisbok vid första tillfället. Besöka olika platser i närområdet-vem bor här? Ev. Avslutning på Chalmers/Planetariet (Maria fixar) i april eller maj.

V. 5 Barnen kommer med förslag på vad de vill att Kompisklubben ska handla om denna termin. Utifrån deras idéer planerar vi temat: Vem bor här?
V. 6 Vi gör en egen Kompisbok. Orange omslag med 4 A4 papper som vi viker på mitten.Boken får då 8 sidor.
V.7 Vi går till skogen-vem bor här? Vi avslutar med att skriva/rita i boken.
V.8 Vi går till ängen-vem bor här?
V.9 Vi undersöker var/hur dinosaurier bodde. Ser en film och samtalar samt dokumenterar i boken.
V.10 Lekplats
V.11 Vilka djur bor på bondgården? Vi leker en bonde i vår by.
V.12
V.13
V.14 Avslutning

 

UTVÄRDERING

Vi började terminen med att ta reda på vad barnen ville att Kompisklubben skulle handla om. De hade många tankar och idéer kring detta. Utifrån barnens intressen planerade vi Kompisklubbens verksamhet.

Temat har handlat om vem som bor var och utifrån detta har vi besökt olika lekplatser/gårdar i närområdet. Vi har varit i skogen och pratat om vem som bor där och hur djuren och insekterna bor. Efter varje tillfället har barnen dokumenterat i sin Kompisbok. De har efter förmåga ritat och skrivit om vad vi upplevt tillsammans.

Vi har sett att barnen har utvecklat en större tilltro till sin egna förmåga att våga uttrycka sina tankar inför gruppen.

Utifrån olika lekar har vi också sett att barnen har utvecklat sin förmåga att samspela och samarbeta.

Vi har velat stärka barnens tilltro till sig själva genom att visa att vi tycker deras tankar och åsikter är viktiga. Vi pedagoger har upplevt att barnen har en positiv inställning till Kompisklubben genom deras sätt att uttrycka förväntan inför nästa tillfälle.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: