Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Jord år 2

Skapad 2016-09-08 15:53 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Grundskola 2 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Arbetssätt och undervisning

Under det här NTA-temat kommer vi att genomföra ett antal uppdrag där vi kommer att lära oss och träna på:

 • Vad finns i jord?

 • Vad händer när växter dör?

 • Vad är en kompost för något? Vad krävs för att den ska fungera?

 • Vad är sand, lera och humus för något? Vad skiljer dem åt och vilka egenskaper har de?

 • Samarbeta med andra.

 • Utföra systematiska undersökningar.

 • Göra förutsägelser.

Visa vad du lärt dig

Utifrån det du lärt dig ska du tillsammans med en kamrat ta reda på vad en hemlig blandning innehåller. Du måste visa att du kan samarbeta och göra systematiska undersökningar.

Tidsram

Temat kommer att börja vecka 36 och hålla på fram till vecka 45.

Bedömning

Det som kommer bedömas är:

 • din förmåga att samarbeta

 • din förmåga att genomföra systematiska undersökningar

 • att du kan använda naturvetenskapliga ord och begrepp

 • att du kan använda dina kunskaper om jord.

Matriser

NO
Tema jord år 2

Använda kunskaper om jord
Se kommentar
Behöver lärarstöd för att kunna visa sina kunskaper om jord.
Använder sina kunskaper om jord och visar det genom att skriva eller berätta på ett enkelt sätt.
Har goda kunskaper om jord och visar det genom att skriva eller berätta på ett väl fungerande sätt.
Genomföra anpassade systematiska undersökningar (laborationer, fältstudier) i NO
Se kommentar
Behöver lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar.
Kan genomföra och dokumentera enkla undersökningar
Kan genomföra och dokumentera undersökningar
Använda ord och begrepp för att beskriva och förklara samband om jord
Se kommentar
Använder ord och begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar sambanden mellan några av begreppen.
Använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden emellan begreppen.
Kan samarbeta
Har svårt att samarbeta med andra. Vill helst göra allt själv eller inte göra något alls.
Kan samarbeta på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan samarbeta med flera elever i klassen.
Kan samarbeta med alla elever i klassen på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: