Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Book about Myself

Skapad 2016-09-08 16:01 i Östra skolan Falun
Grundskola 6 Engelska
I slutet av den här terminen så är ambitionen att varje elev ska ha tillverkat en "A Book about Me" med minst 10 kapitel om sig själva.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetet är att eleverna ska få praktisera de grammatiska aspekterna som de fått möta i arbetet med Magic! 6. De ska även få öva på att göra förbättringar i sina egna texter.

Konkretisering av mål

Genom att eleverna ska lämna in det som de har skrivit och sedan få tillbaka det med punkter på vad som kan förbättras hoppas vi kunna utveckla en medvetenhet hos eleven när den själv läser igenom texter den skrivit. Genom kamratbedömningar hoppas vi också kunna få eleverna att känna inspiration att utveckla sina egna texter eller göra dem medvetna om vad de bör tänka på när de själva skriver. 

Genom feedbacken kan vi även påminna dem, och få dem att repetera, grammatiska strukturer som vi arbetat med i arbetsboken.

Arbetssätt

I slutet av den här terminen så är ambitionen att varje elev ska ha tillverkat en "A Book about Me" med minst 5 kapitel. Under terminen kommer eleverna skriva ett kapitel i taget för att sedan få tillbaka den med punkter som kan förbättras i texten. Feedbacken kommer koncentreras på en aspekt i taget och när eleven får tillbaka texten en andra gång kan det finnas nya saker som kan förbättras. 

Arbetet med "A Book about Me" kommer att förläggas till en engelskalektion i veckan. Det kommer även perioder då vi lägger Magic! åt sidan och bara koncentrerar oss på detta projekt. Ambitionen är att kunna koppla det här arbetet till arbetet i Magic.

Bedömning

Det som kommer bedömas i den här uppgiften är främst hur eleven kan se tillbaka i sin egen text och göra förbättringar, dels utifrån instruktioner från läraren men även på egen hand. 

Men även elevens förmågor att uttrycka sig skriftlig med det engelska språket kommer att bedömas. Vi kommer då att observera i vilken grad eleven gör sig förstådd, hur god språkstruktur och grammatik den använder samt hur sammanhängande texten är. 

All bedömning sker utifrån de utvalda betygskriterierna för engelska i årskurs 6 som återfinns i matrisen nedan. 

Matriser

En
Engelska betygskriterier

E
C
A
Formulera sig
Eleven behöver träna mer.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven behöver träna mer.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig
Eleven behöver träna mer.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: