Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tänka, resonera och räkna - matematik i förskoleklass.

Skapad 2016-09-08 20:54 i Liljeforsskolan Uppsala
I förskoleklassen ska alla barn ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med tal och räkning. Att utveckla god taluppfattning, god problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga.
Grundskola F Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Genom att utveckla sin matematiska förmåga får eleverna en större förståelse för hur samhället är uppbyggt och stärker sin självständighet samt utvecklar sin matematiska förmåga. 

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

 • Du kommer att få träna på att arbeta på ett undersökande sätt.
 • Du kommer att få öva på att dokumentera dina undersökningar och öva på att använda dig av din dokumentation när vi samtalar om resultaten av de olika experimenten.
 • Du kommer att få jämföra dina resultat med dina kamraters.

.

Målet med undervisningen

Vi kommer att arbeta mot att du ska kunna:

 •  känna igen och kunna lägga   talen 1-5
 •  räkneramsan  lägga ett enklare mönster
 •  känna igen grundfärgerna
 •  benämna och känna igen formen cirkel, kvadrat , triangel
 •   delta i problemlösning
 •  

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

 • Informativt ( genom att arbeta efter boken tänka, resonera och räkna i förskoleklass som består av olika moment etx att sortera).
 • Undersökande (vi undersöker matematik genom att arbeta praktiskt på olika sätt med tex mönster, sortering, ramsor etc).
 • Problemlösande ( vi ställer oss olika frågor och hypoteser när vi arbetar med de olika momenten i boken).
 • Skapande ( vi bygger och konstruerar olika saker med utgångspunkt i matematiken).
 • Kommunikativt ( Vi skriver, talar och  resonerar kring mateamtik utifrån de olika moment som vi prövar).

Såhär visar jag att jag kan

 • Genom att delta i aktivteterna och berätta och visa hur du tänker kring de olika matematiska övningarna
 • Genom att dokumentera ditt eget lärande med ipad och genom att rita dina lösningar
 • Genom att diskutera dina lösningar med andra elever. 

 

Utvärdering (hur gick det?)

Har fungerat bra:

Har fungerat mindre bra:

Lärdomar:

Att tänka på till nästa gång: 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: