Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken förskoleklass

Skapad 2016-09-09 09:09 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilda under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper. Barnens lek är viktig därför att: * den utvecklar fantasi och tanke * stärker självförtroendet *utvecklar hänsyn och empati *tränar samarbetsförmåga *tränar kreativitet och problemlösning *utvecklar tal- och språkutveckling *lär barnet bemästra känslor *ger kunskaper *grundlägger inlärningsprocessen *tränar koncentrationen *utvecklar matematiskt tänkande * förbereder situationer barnet upplevt Eleverna har dagligen möjlighet att leka fritt efter intresse och utveckling. Vi hjälper till vid behov att hitta lämpligt och utvecklande material. Vi leker gemensamma och gruppstärkande lekar. Vi pedagoger finns med och stöttar där behov finns. Det är dock viktigt att eleverna får träna på konfliktlösning själva. Vi erbjuder olika lekmiljöer både inne, ute på skolgården och ute i naturen. Vi använder leken som redskap i olika inlärningssituationer.
Grundskola F
Lek

Innehåll

Avsnitt 1

 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilda under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper.

Barnens lek är viktig därför att:
* den utvecklar fantasi och tanke
* stärker självförtroendet
*utvecklar hänsyn och empati
*tränar samarbetsförmåga
*tränar kreativitet och problemlösning
*utvecklar tal- och språkutveckling
*lär barnet bemästra känslor
*ger kunskaper
*grundlägger inlärningsprocessen
*tränar koncentrationen
*utvecklar matematiskt tänkande
* förbereder situationer barnet upplevt

Eleverna har dagligen möjlighet att leka fritt efter intresse och utveckling. Vi hjälper till vid behov att hitta lämpligt och utvecklande material. Vi leker gemensamma och gruppstärkande lekar. Vi pedagoger finns med och stöttar där behov finns. Det är dock viktigt att eleverna får träna på konfliktlösning själva. Vi erbjuder olika lekmiljöer både inne, ute på skolgården och ute i naturen. Vi använder leken som redskap i olika inlärningssituationer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: