Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema -Närmiljö

Skapad 2016-09-09 09:57 i Äppelgårdens förskola Ale
Vi studerar en karta över Nödinge tillsammans med barnen och ser vad som händer i den processen kring Närmiljön
Förskola

Utifrån Grön Flagg kommer vi under läsåret 2016-2017 arbeta med tema: Närmiljö.

 

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi startade upp temat genom att projicera en karta över Nödinge på väggen. Vi ville se vad barnen hade för kunskaper kring detta, vad de kunde utläsa och vad de tyckte var intressant. Vi observerade två större intresseområden bland barnen: Vart bor jag? samt Skattkartor.

Mål

Låta barnen bekanta sig med närmiljön.

Låta barnen bekanta sig med en karta och dess användningsområden.

Låta barnen få använda sig av matematiska begrepp såsom avstånd, storlek, antal, etc. 

Låta barnen få utveckla sitt språk genom att berätta, beskriva och återberätta för varandra i grupp. 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi vill arbeta med att samtala med barnen kring detta i mindre grupper. Vi vill gå på upptäcksfärder i närområdet. Vi vill försöka fånga upp barnens tankar och intressen och låta dessa vara styrande i det fortsatta temaarbetet.

Uppföljning

Under höstterminen har vi vid flertalet tillfällen gjort "kartpromenader" där barnen har fått följa en ritad väg på en karta till olika platser i närområdet. Barnen har visat stort intresse och med noggrannhet följt kartan. Vi har besökt biblioteket, skogen och några olika lekplatser. 

Vi har märkt ut var barnen bor på en stor karta på väggen och barnen har reflekterat och samtalat mycket kring var man bor, vem som bor nära vem och vem som bor nära förskolan o.s.v. 

Barnen har också fått berätta och dokumentera hur de tar sig till förskolan. Vi har pratat om olika sätt att ta sig och hur många olika sätt man tar sig förskolan på. 

Utvärdering

Vi startade upp vårterminen med att återigen projicera kartan över Nödinge på väggen för att se vart barnens intresse fanns nu.

Vi delade gruppen i två mindre grupper och samtalade utifrån kartan. I den ena gruppen landade samtalet kring det blåa på kartan – vattendrag. Hur tar man sig över? Kan man åka båt? Finns det broar? Hur ser de ut? Gruppen promenerade runt till de olika platserna på kartan och tittade hur det såg ut. De konstaterade snabbt att man inte kunde åka båt – det var för smalt! Men de hittade flera olika sorters broar, gjorda i olika material och olika utseende. Vi pratade vidare med barnen och de konstaterade att på vissa broar fick man gå, andra köra bil eller tåg på. Barnen byggde egna broar i trä som de limmade och spikade ihop och målade. De fick sedan visa upp och berätta om sina broar för de övriga i gruppen.

Den andra gruppens diskussioner landade kring hus och varför alla hus hade samma färg på kartan? Vi pratade kring vad som skiljer hus åt? Barnen hade massor av kunskap: ”Färgen” Man kan ha olika tak.” Olika fönster.” Olika skorsten.” Man kan ha en trappa.” (Läs flera våningar). Vi gick en promenad i närområdet och tittade på olika hus och vad som skilde dem åt. Barnen konstaterade då att det fanns hus som satt ihop med varandra. Att det fanns gator där alla hus såg lika ut och gator där alla hus var olika. Alla barn fick sedan klippa och klistra och berätta hur sitt eget hus såg ut.

Vi har under våren besökt olika skogsplatser och lekplatser i närområdet i stort sett varje vecka. Vi har tittat på Kartan och jämfört avstånd. En stor diskussion uppkom när vi gick till en ny skogsplats och barnen uttryckte att det var ”Jättelångt” och ”jättejobbigt” Vi tittade på kartan och jämförde hur långt det var till olika platser. Barnen konstaterade att längst var det till biblioteket! Men varför var inte det jobbigast att gå dit? Många förslag kom upp: ”Den vägen är rak” ”I skogen är vägen smalare.” ”Det är ingen asfalt.” Vi tog tiden när vi gick till och från den nya skogsplatsen och konstaterade att hemvägen var mycket snabbare? Hur kom det sig? ”Det är för vi springer så fort i nerförsbacken.” Om det är nerförsbacke på vägen hem hur ser då ditvägen ut? Barnen har resonerat och funderat mycket kring detta.

 Det har väckts ett stort intresse hos barnen och vi har sett på olika sätt hur barnen tagit till sig sin ”nya” kunskap genom olika diskussioner och i dialog på samlingar och när pedagogerna ställt utmanande frågor där barnen själva fått reflektera, där lusten att lära varit synlig.

Vi ser att barnen kan relatera och vara delaktiga i projektet och den process som skett utifrån målen .

 Vi har under senare tiden av terminen arbetat utifrån UR:s material om ”Allemansråttan” och ”Hajen Kaj”. Vi har läst sagorna och barnen har fått samtala och reflektera kring allemansrätten och vårt ansvar att värna om vår miljö. Vi har hela tiden försökt vara lyhörda i barnens diskussioner och utmanat dem i deras tankar och reflektioner i ämnet.

 När vi hade vår sommaravslutning i skogen hade vi pedagoger förberett en egen karta som barnen skulle gå efter. Vi hade ritat och olika saker symboliserade miljön och den vägen vi skulle gå. De var intresserade och man ser att det finns många saker som barnen har utvecklat och lärt sig om. Vi har arbetat med att vi som pedagoger ger barnen utmaningar som får dem att reflektera över sitt eget lärande kring temat: närmiljö. Att se sig om hur det faktiskt ser ut i vår närmiljö och sedan omsätta sin kunskap när det behövs.

Vi känner att vi kunnat följa vår plan och arbeta utifrån våra uppsatta mål. Vi ser att alla barn i vår grupp kunnat utvecklas och utöka sin kunskap kring, sin närmiljö, kartor, språk och matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: