Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckan 2016/2017

Skapad 2016-09-09 11:04 i Söderskolans förskola Falkenberg
Förskola
Genom att utgå ifrån det som intresserar barnen, vill vi göra barnen delaktiga i processen, och utifrån deras önskemål om vad de vill göra, lär vi oss tillsammans och i små grupper om olika aspekter ur naturvetenskap, språk, teknik och matematik. Barnen får olika uppdrag ute i skogen, som ger upplevelser och erfarenheter.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Barnens delaktighet,

Dela barnen i fler grupper, fler tillfällen.

Styrka: Närvarande med barnen, lyssna in barnen, frågor, reflektion.

Förändra läromiljön efter barnens önskemål. 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?

Genom att utgå ifrån det som intresserar barnen, vill vi göra barnen delaktiga i processen, och utifrån deras önskemål om vad de vill göra, lär vi oss tillsammans och i små grupper om olika aspekter ur naturvetenskap, språk, teknik och matematik. Barnen får olika uppdrag ute i skogen, som ger upplevelser och erfarenheter.

Hur ser vi barnen som en tillgång? 

Hur ger vi barnen rätt utmaningar?

Väcka nyfikenheten ta till vara på deras intressen och att de få vara delaktiga i skapandeprocessen.

Förmågan att reflektera och diskutera kring olika situationer. 

Vi vill ge barnen möjligheten att prova sina egna teorier.

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Vi informerar föräldrarna via unikumbloggen, samt presenterar projektet vid föräldramöte. Vi finns tillgängliga för föräldrarna vid frågor, och uppmuntrar föräldrarna att bidra till verksamheten med material till olika projekt.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod?  

Vi har ett rum till vårat projekt, där vår Yarny bor. Som barnen själva varit med och skapat. Vi använder oss av naturen och vår närmiljö där barnen har möjlighet att uppleva, erfara, utforska och leka med alla tillgångar. Vi använder även vår ateljé där barnen tillsammans med oss skapar med hjälp av olika material.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

Möjligheter att dela in oss i mindre grupper finns tisdag onsdag torsdag förmiddag, då de flesta barnen är här. Dessa blir våra projektdagar, när möjligt. Vi har inga fasta grupper utan det är blandat, utifrån intresse och antal.

Tanken med detta är att i små grupper kommer alla till tals, och det synliggör individen. Vi väver in äventyrspedagogiken i projektet, till exempel då vi ger barnen uppdrag som väcker nyfikenhet kring naturvetenskap, teknik och matematik  (NV, TK, MT) och uppmuntrar till samarbete.

Ett sätt som vi gör är att vi efter varje utflykt till skogen, stannar vid en sten där vi reflekterar över aktiviteten, och där vi använder tummen upp / ner eller mittemellan för att utvärdera hur vi upplevde aktiviteten. Varje barn får komma till tals, och vi tillämpar turordning.

Vi kommer inspirera barnen med Land Art eftersom vi läser den boken.

Kompetensutveckling

Vi läser boken Levande Spår, vilket inspirerar till arbete med Land Art. Och att använda vår närmiljö som en tillgång, samt använda alla våra sinnen för att upptäcka konsten genom den föränderliga naturen.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Yarny är en liten röd garnfigur. I en film som barnen har sett små bitar av tar sig Yarny fram i en skog. Med hjälp av sitt garn kan han t ex klättra, studsa och kasta lasso. Barnen är mycket fascinerade av Yarny och hans skogsmiljö och de ställer många frågor när de tittar på filmen, tex:

Varför har Yarny tråd?

Hur ska han göra nu?

En traktor. Ska han köra den?

För ett tag sedan flyttande Yarny in i ett rum på Snäckan som barnen tidigare kallar lägenheten. Sedan tidigare finns det en liten glänta i rummet men nu skapade vi ännu mer skog där. Vi hängde in en stor gren i taket där Yarny fick hänga. Runt hela rummet löper Yarnys röda tråd. 

Några barn blev nyfikna och undrade vad som höll på att hända i rummet. När vi berättade att Yarny hade flyttat in tyckte de att det skulle vara som en skog i rummet. Barnen föreslog att vi skulle ha blad, löv, blommor, pinnar, en grotta och en sol. På eftermiddagen gick vi iväg med barnen till skogen där de fick leta efter material till Yarny. Barnen berättade att Yarny i filmen träffar en fjäril, en nyckelpiga och en spindel.

Efter ett tag gick gläntan sönder och då blev Yarny ledsen. Det kom ett brev på posten där Yarny frågade om vi kunde göra en ny koja till honom. Vi antog utmaningen direkt. Han önskade även en brevlåda där han han få post. I mindre grupper började barnen med dessa uppdragen. Vi gick ut i skogen för att hitta lagom långa pinnar till den nya kojan. Några av barnen var mer intresserade av plocka pinnar och jämföra pinnar med sig själva och de vuxna. Vi hörde begrepp som lika lång som Elisabeth, en och en halv Ida, dubbelt så lång som ett barn, den är för tung den är för lätt. Barnen hade många idéer om hur de skulle bygga kojan och hur den skulle se ut. Några barn tycker de är lite liten och har ideer om hur de ska bredda den. Att bygga har fascinerat en grupp barn.

Vi samlar all dokumentation med Yarny i ett album. Barnen vill gärna fylla på i albumet med bilder, teckningar och kommentarer. Vi ser att barnen gärna tittar i albumet och samtalar med varandra om det. När barnen gjort klart ett uppdrag får de nya knappar som vi samlar på albumet. Barnen gör tavlor till Yarny som de dekorerar hans rum med. 

Vi ser att barnen uppskattar att få matematik uppdrags kort i skogen

 

Formulera mål:

"Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,"

Vi strävar efter att barnen lär sig respektera varandra, utvecklar sin förmåga att förstå andras perspektiv. Lyssna på varandra, utan att avbryta, fokusera på den som talar, och vänta på sin tur. Vi vill även uppmuntra barnen att dela med sig av sina tankar och att skapa en förutsättning där barnen inte behöver vara rädd för att säga vad man tycker eller prata inför större grupp. I mindre grupper lyfter vi individen på ett annat sätt, och varje barn kommer till tals.

"Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, och"

Vi vill att barnen ska få pröva olika tekniker, utforska hur dessa fungerar med olika material, hur man kan använda sig utav dessa i vardagen, samt tillämpa olika tekniker i olika sammanhang, inne som ute.

"Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap," 

Vi vill erbjuda barnen olika sorters material, inne som ute, färdiga som ofärdiga, allt från legoklossar till kottar. Vi sätter inga begränsningar på vilket material barnen kan använda sig utav, och allting som kan användas inne, kan även användas ute. Barnen får pröva och ompröva sina teorier, och lära sig se samband mellan olika fysikaliska fenomen. 

"Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,"

Vi har som mål att synliggöra matematiken i vardagen. Vi vill ge barnen rätt verktyg att skapa erfarenhet kring matematiska begrepp. Exempelvis antal, längd, vikt, tyngd, volym, färg och form. Att kunna göra jämförelser, och urskilja mönster, likheter, se samband. 

"Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,"

För oss betyder detta att vi tillsammans med barnenutforskar vår närmiljö, och naturen kring förskolan. Se naturens kretslopp, årstider, naturfenomen, och värnar om, samt använder oss utav naturen på alla möjliga sätt, i skapande, dokumenterande, reflekterande och utforskande.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: