👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation med kroppsuppfattning

Skapad 2016-09-09 12:27 i Pysslingen Förskolor Raus Förskola Pysslingen
Kroppen, huvud, armar, ben och hjärta. Vi samtalar, känner, ritar beskriver våra olika delar. Sinnena används i vissa aktiviteter där vi har massage. I alla aktiviteter fotograferar eller filmar vi. För att sedan tillsammans med barnen se hur vi gjorde, en återblick bakåt.
Förskola
Kroppsuppfattning, ansiktsuttryck och känslor.

Innehåll

Varför jobbar vi med det? Syfte?

 Vi arbetar med detta tema för vi har studerat barnen att de  vill gärna ta på varandra,  få en egen kroppsuppfattning.  

 

Vad jobbar vi med?

Hela kroppsuppfattningen, ansiktsuttryck och känslor.

Pedagogerna avbildar barnens kroppar på ritpapper. Därefter tar vi foto på barnens ansiktsuttryck. Där barnen får se sig själv i spegeln och visa ett glatt ansikte. Barnens foto klistras sedan upp på barnens kropp-avbildningar. De barn som visar intresse för detta har pedagogerna avbildat och satt upp på väggar och fönster.

Vi ritar av en pedagog som vi vid samlingstillfällena kommer att prata om olika kroppsdelar och klä denna figur med. Där vi pratar om hjärta, ögon, huvud och öron.

Kroppsdelar vi fokuserat på under vintern är hjärta då vi på utflykten bildade ett hjärta med våra kroppar och berättade att hjärtat slår hela tiden. Barnen fick även göra ett hjärta och sätta fast på sina avbildade kroppar. 

När vi pratade om ögonen kom färgerna blå, grön och brun in i bilden. Barnen fick se sig själv i spegeln och titta efter vilken färg deras ögon var. Vi målade dem som katter och då fick de titta på sig i spegeln och använda sina ögon. 

Sen pratade vi om öronen vilket barnen fick se när vi satte på vår avbildade kropp. Sedan fick barnen känna på sina öron och vi lyssnade på djurläten utan att hjälpa till med ögonen. Detta var svårt för barnen att låta bli med, då de är vana med att använda 2 av sinnena (hörsel och syn) . Vi spelade även musik där barnen fick lyssna, när musiken tystnade så skulle barnen stå helt stilla (frys) och när den spelade så fick de dansa. 

Vi har även satt händer på vår kropp. Då har vi pratat om namnen på fingrarna, tumme, pekfinger, långfinger, ringfinger och lillfinger. Vi har även ritat gubbar på barnens fingrar och då sjungit visan "var är tummen" samtidigt som vi vickade på respektive finger. Vi räknade också fingrar 1-10. Vi använde också kompismassage på varandra då barnen fick använda sina händer och känna på olika sätt att ta på varandra. Både regndroppar, cirklar och vågor. 

 

 

Hur gick det?

 Då vi använde sångerna med våra små fingrar hör man att barnen är intresserade. W fMassagen gick ganska bra men vi anser att barnen behöver bli lite vana att röra på varandra kroppar. Kroppsdelarna öron, ögon och hjärta blev intressant då vi visade på den stora kroppen vi hade på väggen. 

Varför? Hur går vi vidare? Vi vill att barnen är medvetna om sin kropp. Att de olika organen har en betydelse.

I denna stund  anser vi pedagoger att vi avslutar detta för denna gång. Under hösten 17 blir barngruppen en ny konstellation och två nya pedagoger i teamet. Vi vill se barnens intresse och vad pedagoger anser att barnen bör jobba med i deras utveckling/lärande.