Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation grunsärskolan Östhammar

Skapad 2016-09-09 12:58 i Särskolan Östhammar
En planering i kommunikation för träningsskolan.
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammnahang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer.

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med kommunikation genom att:

- Jobba i kommunikations- och språkgrupper, där vi bland annat genom spel och övningar tränar på kommunikation och samspel.

- Sjunga, leka och träna på rim och ramsor tillsammans.

- Använda appar, datorprogram och smart board.

- Använda symwriter, bilder, BigMac, Step by step, tecken och konkret material.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: