Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lampett

Skapad 2016-09-09 13:04 i Tingbergsskolan A-C Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du tillverkar en lampett och ger den ett personligt uttryck med återbruk.
Grundskola 5 Slöjd

Varje lektion startar med en genomgång som anknyter till projektet, olika träslag tekniker osv.

Din uppgift är att tillverka en lampett med ett personligt uttryck. Du arbetar med färg och form och använder även återbruk i designen.

Du lär dig en ny hantverksteknik -tappning - ("plugga"). Vi arbetar med pelarborren, lär oss hur den fungerar och viktig säkerhet som hör till den. Du använder kontursågmaskinen.

Du tränar dig även på att följa en arbetsbeskrivning. Du lär dig bedöma hur virket känns när det är slätt och mjukt.

När arbetet är färdigt läggs det ut på Unikum, på din lärlogg, och du reflekterar över ditt arbete i din loggbok.

Innehåll

Syfte / mål

"...Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material..." (ur kursplan i slöjd, centralt innehåll).

 

Konkretisering av mål, vad tränar du på?

 •  att förstå hur pelarborren fungerar
 • att känna till säkerhetsföreskrifter för pelarborr
 • att sammanfoga med hjälp av träplugg (=tappning)
 • det estetiska uttrycket
 • att på ett kreativt sätt använda återbruk
 • värdera och beskriva mitt arbete och lärande i min loggbok

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Visa lärande / bedömning

Vi kommer att bedöma dina förmågor (se "Syfte", kursplan ovan). Visa lärande genom att:

 • använda de verktyg och tekniker som vi tränar.
 • ta egna initiativ, försök förklara muntligt eller genom att rita hur du tänker.
 • alltid försöka själv, pröva dig fram.
 • använda slöjdord i loggboken efter varje lektion. Beskriv vad och hur du har gjort, vad du har lärt dig.
 • berätta om ditt färdiga arbete. Vad, varför och hur du kom på dina ideer. Vad var svårt och vad blev du extra nöjd med?

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: