Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete i förskoleklass

Skapad 2016-09-09 13:35 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola F SO (år 1-3)

Vi vill att du ska trivas och känna dig trygg i förskoleklass. Vi vill ge dig möjlighet att på ett harmoniskt vis leka, lära och utvecklas tillsammans med andra.

Innehåll

Mål

Målet med värdegrundsarbetet är att du ska känna dig trygg och trivas i gruppen samt att du ska respektera andra och vara väl medveten om allas lika värde. Förskoleklassen skall vara en trygg miljö där du får utvecklas i samspel med andra.

 I skollagen(2010:800) kap.9 § 2 står det att utbildningens syfte i förskoleklassen är att stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen skall stimulera elevens allsidiga kontakter samt sociala gemenskaper.

Vad ska vi lära oss?

Du ska...

 • få umgås och leka med andra
 • utveckla din empatiska förmåga
 • lära känna nya vänner
 • träna dig på att uttrycka dig och stå för vad du tycker
 • öva på att lyssna på andra
 • öva på att sluta direkt om någon säger stopp eller ber dig att sluta göra något

Du ska få:

 • vara med i leklotteri för att testa nya aktiviteter i nya konstellationer
 • delta i lekar bl.a. Samarbetsövningar
 • vara med i reflekterande samtal utifrån situationer som uppstår i leken, kompisfilmer och skönlitteratur
 • ha kompismassage
 • arbeta med vår kompissol där vi pratar om hur en bra kamrat är.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: