Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva åk 2 ht-16

Skapad 2016-09-09 13:51 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Svenska

Under höstterminen kommer du att få träna mer på att skriva berättande text och faktatext. Du kommer även att få träna på att ge och ta respons samt att omarbeta dina texter utifrån den respons du fått.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen i svenska är bland annat att du ska utveckla kunskaper i och om svenska språket. Du ska även ges förutsättningar att utveckla ditt skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska stimulera ditt intresse för att skriva.

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Uttrycka dig när du skriver.
 • Anpassa ditt språk till olika syften, mottagare och situationer.
 • Känna igen vad som är typiskt för svenska språket och använda regler för hur man skriver.
 • Söka information från olika källor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, stötta, vägleda och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skriva enkla texter på dator/Ipad och med en läslig handstil.
 • Stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
 • Använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • Skriva berättelser med tydlig början, handling och slut. 
 • Söka information från en källa någon visar dig.
 • Skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
 • Använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om.
 • Använda bilder för att förtydliga dina texter.
 • Skriva text till en bild.
 • Ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av stödfrågor.

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Skriva enkla texter som vi sedan ger respons på.
 • Varje vecka träna stavning på veckans ord i skolan.
 • Träna på att använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • Skriva berättande texter där du har en tydlig början, handling och slut.
 • Skriva en enkel faktatext och använda dig av en källa.
 • Dina texter innehåller viktiga ord som stämmer överens med ämnet.
 • Du kombinerar bild och text.
 • Bedöma dina och andras texter (two stars and a wish).

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • I språkskrinet, Gröna grodan och Zick Zack.
 • Både enskilt och i grupp.
 • Kombinera text och bild.
 • Skriva berättande text.
 • Skriva faktatext.
 • Ge kamratrespons.
 • Utveckla dina texter efter responsen.
 • Veckans ord i skolan.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Begrepp

 • Berättande text
 • Faktatext
 • Inledning
 • Handling
 • Respons
 • Skiljetecken
 • Meningsbyggnad
 • "Two Stars and a Wish"

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: