Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolningar Ht -16

Skapad 2016-09-09 16:22 i Äppelgårdens förskola Ale
Förskola
Inskolningsmodell

Innehåll

 

Vi har i höst börjat med en ny inskolningsmodell på yngre avdelningarna på Äppelgårdens förskola. Det innebär att föräldrarna är mer delaktiga i sitt barns inskolning.

Inskolningen sker under 2 veckor. Under dessa veckor är vårdnadshavaren med på förskolan alla dagar.

De tre första dagarna har vårdnadshavaren en aktiv roll i inskolningen. Detta innebär att vårdnadshavaren deltar aktivt i allt det som barnet gör på förskolan.
När vårdnadshavaren deltar aktivt i barns inskolning signalerar de till sitt barn att det är roligt på förskolan.
Under dessa dagar behöver inte barnet oroa sig att vårdnadshavaren ska lämna barnet, vilket skapar en trygghet som gör att barnet i lugn och ro kan skapa kontakt med pedagogerna, miljön och rutinerna.
Barnet får träna sig på att vara i förskolan istället för att bli lämnade.
Under den aktiva delen av inskolningen finns vårdnadshavaren på golvet tillsammans med barnet. Det är barnet som själv tar initiativet till att närma sig leken med sin vårdnadshavare som tryggt stöd. Pedagogerna inväntar barnets kontaktförsök.

Resterande dagar av inskolningen har vårdnadshavaren en passiv roll. Under dessa dagar finns vårdnadshavaren med som en trygghet för barnet, men deltar inte aktivt i verksamheten utan sitter passiv på angiven plats i lokalen/gården. På detta sätt har barnet möjlighet att återvända till sin trygghet när behov finns.

Under andra veckan får barnet möjlighet att vara på förskolan kortare stunder utan vårdnadshavare. Första lämningen blir bara en
halvtimme -1 timma och sedan ökas tiden på utifrån barnets behov. Vårdnadshavaren finns hela tiden kvar på förskolan.

 

 

 Syfte:

Att skapa en relation mellan personal, barn och vårdnadshavare.

Att skapa en trygg stimulerande miljö för barnen.

Att barnen skall tycka att det är roligt att vara på förskolan.

Att vårdnadshavarna skall få insyn i verksamheten.

 

 

 Omformulering av läroplansmålen

 Vårdnadshavarna får en större insyn i vår verksamhet och vi får en mer naturlig kontakt med vårdnadshavarna då de är aktiva under hela inskolningstiden.

 

Utvärdering: 

Alla pedagoger på förskolan och alla vårdnadshavare som har skolat in sina barn utifrån den nya inskolningsmodellen, har fått möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen.

Utvärderingen från både pedagoger och vårdnadshavare sammanställs av personal på förskolan och delges senare för vårdnadshavare och pedagoger.

 

Utvärdering från pedagogerna på Äppelgårdens Förskola:
Utvärderingen finns under uppgifter.

 

Utvärdering från vårdnadshavare, (som har skolat in sitt barn, utifrån den nya inskolningsmetoden)
Utvärderingen finns under uppgifter.

 

Analys och utveckling:

Analys och utveckling finns i utvärderingen om inskolningen, under uppgifter. 

Uppgifter

 • Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: