Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2016-09-10 18:14 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Engelska

I engelskaundervisningen i åk 4 ska du få bygga på de kunskaper du har förvärvat i åk 1-3. Du ska få möjlighet att utöka ditt ordförråd, förbättra din läs- och hörförståelse samt att kunna skriva egna texter på engelska.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • läsa olika texter på engelska avsedd för åk 4
 • redogöra för innehållet i en läst text t ex svara på frågor om innehållet
 • lyssna på tydligt talad engelska från t ex cd-skivor, filmer och andra medier och förstå innehållet
 • redogöra för innehållet för något du hört t ex genom att svara på frågor muntligt eller skriftligt om innehållet
 • uttrycka dig i skrift och tal
 • börja förstå hur engelskans skriftspråk använder andra bokstäver för att illustrera ljud.
 • kommentera kulturen och hur man lever i länder där man pratar engelska.
 •  ställa frågor

 

Aktiviteter

Gemensamma genomgångar av text och grammatik med högläsning och översättning.
Instruktioner på engelska.
Resonerande kring olika områden och teman.
Arbetsuppgifter kring engelska texter och grammatik som görs individuellt och i grupp.
Filmer som vi diskuterar efteråt.
Muntliga redovisningar. Sånger, sagor och dikter

Glosförhör (skriftliga och muntliga).
Ev skriftligt prov.

Detta kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma dig utifrån hur du

 • redogör för innehållet i en text du läst och visar att du har förstått
 • visar att du förstått när du lyssnat på talad engelska
 • kan uttrycka dig skriftligt på engelska
 • kan tala och ställa frågor på engelska
 • arbetar i arbetsböcker och andra uppgifter du gör i klassrummet och hemma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4

Har inte nått godtagbar kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ordförråd
 • En  E 6
Du har ett begränsat ordförråd och behöver stöd för att göra dig förstådd
Du har ett ganska bra ordförråd som du kan använda på enkelt sätt för att göra dig förstådd.
Du har ett bra ordförråd som du kan använda på bra sätt för att göra dig förstådd.
Du har ett mycket bra ordförråd som du kan använda på mycket bra sätt för att göra dig förstådd.
Lyssna och förstå
 • En  E 6
Du behöver stöd för att förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska och förstår tydliga detaljer.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska och förstår viktiga detaljer.
Läsa och förstå
 • En  E 6
Du behöver stöd för att förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska och förstår tydliga detaljer.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska och förstår viktiga detaljer.
Tala
 • En  E 6
Du behöver stöd för att kunna uttrycka dig på engelska.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Skriva
 • En  E 6
Du behöver stöd för att kunna skriva och uttrycka dig när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Arbetet i klassen
 • En  E 6
Du ställer nästan aldrig frågor eller visar dina kunskaper muntligt genom att räcka upp handen
Du ställer frågor ibland och visar ibland dina kunskaper muntligt genom att räcka upp handen.
Du ställer frågor och visar dina kunskaper muntligt genom att räcka upp handen.
Du ställer frågor ofta och visar ofta dina kunskaper muntligt genom att räcka upp handen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: