Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten i vår närhet - Träningskola

Skapad 2016-09-10 18:32 i Särskolan Stenungsund
Vi ska arbeta med vattnets olika faser. Vi ska besöka och vara aktiva i närsamhället där vi kan möta vatten i dess olika faser och sammansättning.
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter Kommunikation Verklighetsuppfattning
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet vi har här på jorden. Alla levande varelser behöver vatten. Vi kommer att göra undersökningar och arbeta på olika sätt kring temat vatten.

Innehåll

Undervisning

Undervisningen i temat ska syfta till att eleven ökar sin nyfikenhet och intresse för natur och miljö, utvecklar kunskaper om människan och naturen samt sambanden mellan dem och få en ökad användning av ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Vi kommer att undersöka närmiljön och fundera på var vi hittar vatten. Vi ska göra vattenexperiment och arbeta på ett strukturerat sätt genom att starta med vad vi tror ska hända, sedan prova och undersöka för att till sist prata om vad som hände och varför  (Hypotes och slutsats). Vi ska delta i aktiviteter i närmiljön såsom besöka is- och simhallen, reningsverket, gå till havet och Kvarndammen.

Eleven ska få uppleva och kommunicera om vattnets olika former: fast, flytande och gas. Vad heter vatten på olika språk? Undersöka några olika blandningar. Vad har vattnet för betydelse för oss människor och för liv på jorden? Vi ska prata om några djur som lever i vatten. Hur kan vi visa omsorg om naturen vad det gäller vatten (t.ex. spara på vattnet, vad man spolar ned i avloppet etc)? Vilka geometriska former kan vi hitta i närmiljön?  

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  1-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: