Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte del 1 ht 2016

Skapad 2016-09-11 09:10 i Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Matematik

Matte V 34 - 41 Under veckorna kommer eleverna ha genomgångar, pratmatte, lösa elevnära problem, spela olika mattespel, få använda konkret material, arbeta i matteboken mm. Lgr 11 sidan 62. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmågor
 • Lösa problem
 • Matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Göra beräkningar
 • Följa matematiska resonenmang
 • Använda matematikens uttrycksformer
 • Kunskaper
 • Rimligt svar
 • Mönster, tallinjen samband
 • Val av räknemetod
 • Multiplikationstabellern

Bedömning - vad och hur

 • Vad (ihop med eleverna)
 • Lösa problem och resonera kring svarets rimlighet
 • Begrepp och samband mellan begrepp
 • Gör beräkningar, skriftlig uppställning och huvudräkning
 • Multiplikationstabellerna
 • Samtala kring matematiska uttrycksformer
 • Föra och följa matematiska resonemang (mönster i talföjder)
 • Hur (ihop med eleverna)
 • Matematikdiagnoser: du visar hur du löser uppgifterna inom området, val av metod för rutinuppgifter
 • resultat matematikprogram på Ipad
 • Pedagogerna bedömer hur du löser problemuppgifter och använder matematiska uttrycksformer
 • Pedagogerna bedömer hur du resonerar i diskussioner och om du kan förklara sambanden mellan räknesätten vid pratmatte och muntliga genomgångar
 • kamrat- och självbedömning

Undervisning och arbetsformer

 • Undervisning (ihop med eleverna)
 • Positionssystemet Tallinjen
 • Mönster i talföljder
 • Är svaret rimligt
 • Problemlösning
 • uppställningar i addition
 • Multiplikationstabellerna
 • Arbetsformar (ihop med eleverna)
 • Matteboken och stenciler (rita mönster)
 • Arbeta med problemlösning i grupp - elevnära uppgifter
 • Laborativ matematik - ute och inne
 • Hitta på multiplikationslekar
 • Praktisk matematik
 • Använda Ipad
 • Använda olika spel, tärningar kortlekar mm
 • Prata om begrepp och samband i grupp
 • Använda miniräknare
 • Kollaborativt (samlära i grupp)
 • Film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: