Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid ht 2016

Skapad 2016-09-11 09:20 i Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Matematik

Mått och mätning V 34-40 Under veckorna kommer eleverna ha genomgångar, pratmatte, lösa elevnära problem, få använda konkret material, arbeta i matteboken mm. Lgr 11 sidan 62. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmågor
 • Matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Göra beräkningar
 • Följa matematiska resonenmang
 • Använda matematikens uttrycksformer
 • Kunskaper
 • uppskatta, jämföra och mäta tid 
 • kunna enheterna för tid och räkna med tid. 
 • Begrepp ex millenium, sekel, decennium, kvartal
 • kunna klockan analogt och digitalt

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

 • Vad (ihop med eleverna)
 • Begrepp och samband mellan begrepp
 • Gör beräkningar med olika enheter - tid
 • Samtala kring matematiska uttrycksformer
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Hur (ihop med eleverna)
 • Matematikdiagnoser: du visar hur du löser uppgifterna inom området, val av metod för rutinuppgifter
 • kamrat- och självbedömning
 • Pedagogerna bedömer hur du löser problemuppgifter och använder matematiska uttrycksformer
 • Pedagogerna bedömer hur du resonerar i diskussioner  och om du kan förklara sambanden med enheterna inom tid vid pratmatte och muntliga genomgångar

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Undervisning och arbetsformer

 • Undervisning
 • jämföra, mäta och uppskatta tid
 • enhetsomvandling inom tid
 • är svaret rimligt
 • uträkningar med tid
 • Matematiska frågeställninga utifrån vardagliga situationer
 • Arbetsformar
 • Matteboken och stenciler
 • Laborativ matematik - ute och inne
 • Praktisk matematik ( buss och tågtabeller)
 • kollaborativt lärande (samlärande i grupp)
 • kamrat- och självbedömning
 • Använda Ipad
 • Prata om begrepp och samband i grupp
 • Använda miniräknare

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: