Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2016-09-11 11:25 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 3 Engelska
...

Innehåll

Målet med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift
 •  Fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang
 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Undervisningens innehåll

 • du ska kunna lyssna, förstå och säga enkla vardagliga fraser
 • du ska kunna använda välbekanta ord och delta i enkla dialoger
 • du ska kunna läsa och förstå enkla meningar
 • du ska kunna skriva och stava enstaka ord och enkla meningar

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Hur?

 • du ska få lyssna till engelska berättelser, texter, sånger, rim, ramsor
 • du ska få leka och dramatisera
 • du ska få se engelska filmer
 • du ska få delta i konversationsövningar
 • du ska få öva på att skriva enkla meningar

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • lyssna och förstå talad engelska
 • dramatisera och tala på engelska
 • skriva enkla texter på engelska
Bedömning kommer att ske kontinuerligt genom samtal, observationer och skrivuppgifter.

Se bedömningsmatris i engelska.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: