Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lära för livet (Religion)

Skapad 2016-09-11 12:21 i Freinetskolan Mimer Freinet
I detta korttema så kommer vi ta upp och bearbeta olika livsfrågor, prata om rätt/orätt, lära oss olika begrepp som jämlikhet, empati, etik, moral, normer, diskriminering, livsstil regler etc. Temat kommer ingå i alla ämnen och jag kommer samarbeta med ämnet "svenska".
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap

I detta tema kommer vi samla och bearbeta ämnet genom att läsa titta på filmer, åka på museum, samtala, skriva och göra forumspel. Eleverna får göra sina egna "ledstjärnor", "tio budord" "åttafaldig väg" etc. De kommer att få bearbeta sin nya kunskap genom samtal, drama, skrift etc. 

Innehåll

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll 2
 • Centralt innehåll 1

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att...

Arbetssätt, arbetsformer

Göra egna "budord" "åttafaldig väg" etc

Samtala om olika etiska/moraliska frågor.

Dramatisera kring olika etiska/ moraliska vardagliga dilemman

Göra en berättelse som innefattar det centrala innehållet.

Lära oss mer genom att besöka museum. 

Matriser

Re
Religion

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal och text , samt forumspel för klassen.
Eleven behöver öva på att föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott. Eleven behöver öva på att reflektera kring ämnet och använda några etiska begrepp.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och breddar och fördjupar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Rubrik 1

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sokratiskt samtal och samtal i klassen
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar ka betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar ka betyda för olika människor på ett sätt för resonemanget framåt
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar ka betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar och breddar det.

Ny rubrik

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: