Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-09-11 12:23 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Din kropp har olika funktioner och användningsområden. För att du ska lära dig hur din kropp fungerar och vad kroppen behöver för att må bra ska vi jobba med arbetsområdet Människokroppen. ...

Innehåll

Det här ska du jobba med:

Under ett antal veckor kommer du arbeta med temat Människokroppen. Temat startas upp genom att du får läsa och diskutera om människans utveckling. Under temats gång kommer du att få läsa olika slags texter och använda internet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa. Då använder du biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Du kommer att läsa om skillnaden mellan virus och bakterier, så du får en förståelse om hur sjukdomar kan behandlas och förebyggas. Du kommer också att läsa om och se på film om matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Du kommer även få lära dig hur man bevarade mat förr och se vilka skillnader och likheter som finns med sätten idag. Du kommer att genomföra systematiska undersökningar genom att t.ex. göra simuleringar, vilken påverkan kost och motion har på människokroppen. Du kommer också göra undersökningar där du får använda dina fem sinnen och andra delar av människokroppen för att öka dina kunskaper om människokroppen.  Du dokumenterar dina undersökningar enligt mallen: Rubrik, material, utförande, hypotes, iakttagelse och slutsats. 

 

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Få förståelse för vilka delar som ingår i fotosyntesen och förbränningen, samt förstå att de hänger ihop(ke)
 • Känna till matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan, (ke)
 • Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.(ke)
 • Få förståelse för hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel(bi)
 • Kunna namnen några vanliga sjukdomar och veta hur de kan förebyggas och behandlas.(bi)
 • Känna till människans organsystem. Veta namnen på några organ, hur de ser ut och vilken funktion de har samt hur de samverkar med varandra(bi)
 • Känna till några historiska och nutida upptäckter inom biologi och kemi och vilken betydelse de har för oss människor(bi, ke)
 • Kunna planera, utföra och utvärdera experiment samt dokumentera dem med hjälp av tabeller, bilder och/eller skriftligt(bi, ke)
 • Kunna tolka och granska olika slags texter(bi, ke)Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, genom ställa frågor och framföra och bemöta åsikter för du samtalen och diskussionerna framåt
 • söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och föra resonemang om informationens och källornas användbarhet samt kunna använda informationen i diskussioner och för att skapa texter
 • genomföra undersökningar utifrån givna planeringar samt bidra med egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
 • använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt  
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild
 • använda dina kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp
 • I resonemang om mat relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
 • resonera om fotosyntesen och förbränningen
 • föra samtal om hälsa, sjukdom och pubertet genom att berätta om några samband i människokroppen
 • berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Människokroppen

Samtal och diskutera (Bi, Ke)

På väg mot en enkel nivå
på en enkel nivå
på en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som leder samtalen och diskussionerna framåt.

Söka information (Bi, Ke)

På väg mot en enkel nivå
på en enkel nivå
på en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och kan fundera över informationens och källornas användbarhet.

Använda information (Bi, Ke)

På väg mot en enkel nivå
på en enkel nivå
på en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar

Undersökningar, frågeställningar & planeringar (Bi, Ke)

På väg mot en enkel nivå
på en enkel nivå
på en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Använda utrustning(Bi, Ke)

På väg mot en enkel nivå
på en enkel nivå
på en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan använda utrustningen i mina undersökningar på ett fungerande och säkert sätt

Dokumentera undersökningar (Bi, Ke)

På väg mot en enkel nivå
på en enkel nivå
på en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan dokumentera mina undersökningar i text och bild

Biologiska sammanhang & begrepp (Bi)

På väg mot en enkel nivå
på en enkel nivå
på en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag har kunskaper om några biologiska samband i människokroppen och kan ge exempel på dem och använder då biologins begrepp.

Samband i människokroppen(Bi)

På väg mot en enkel nivå
på en enkel nivå
på en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
I samtal om hälsa, sjukdom och pubertet kan jag relatera till några samband i människokroppen.

Livets utveckling (Bi)

På väg mot en enkel nivå
på en enkel nivå
på en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan berätta om människornas utveckling

Upptäckter och deras betydelse (Bi, Ke)

På väg mot en enkel nivå
på en enkel nivå
på en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan berätta om några upptäckter inom biologi och kemi och deras betydelse för oss människor

Kemiska sammanhang (Ke)

På väg mot en enkel nivå
på en enkel nivå
på en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan förklara kemiska sammanhang i matens innehåll och olika processer i människokroppen.

Kemiska samband & hållbar utveckling (Ke)

På väg mot en enkel nivå
på en enkel nivå
på en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
I resonemang om mat kan jag relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: