Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset vid sjön

Skapad 2016-09-11 12:27 i Gylle skola Borlänge
En berättande text
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vilka bor i huset vid sjön och vad är det som händer där? I detta arbetsområde ska du fördjupa dina kunskaper om vad som kännetecknar den berättande texten. Som slutuppgift skriver du en text med titeln "Huset vid sjön".

Innehåll

Tidsplan

 • Vecka 37 - 43

Mål

Du utvecklar din förmåga att förstå och tolka texter genom att titta på filmen Stand by me och delta i gruppdiskussionerna. 

Du tränar på din förmåga att kommunicera muntligt genom diskussioner och genom en presentation (i grupp) för klassen.

Du utvecklar din förmåga att beskriva personer och miljöer på ett gestaltande sätt.

Du får en större förståelse för olika ords nyanser och blir säkrare på att välja ord som verkligen uttrycker det du vill.

Du får en större förståelse för berättarperspektiv och tempus och gör medvetna val när du skriver din text.

Du skriver en berättande text med titeln Huset vid sjön, där du visar att du kan anpassa språket efter syfte och mottagare.  

Arbetssätt, metod och material

 * Vi tittar på filmen Stand by me och pratar tillsammans om motiv och budskap. I grupper diskuterar ni sedan filmens huvudkaraktärer. Vad kännetecknar de fyra killarna och hur visas deras personligheter i filmen? Därefter får ni, i tvärgrupper, fördjupa förståelsen för en av karaktärerna. Slutligen presenterar varje grupp sin person för klassen där fokus ligger på hur personligheten gestaltas och hur man skulle kunna göra i en skriven text. 

* Jag går igenom vad som är typiskt för den berättande texten och vi diskuterar/övar på gestaltande beskrivningar, synonymer, tempus och berättarperspektiv Vi repeterar också verktyg för att planera en text - tankekarta och disposition - och vi diskuterar tillsammans förslag på inledningar som väcker intresse hos läsaren. 

* Som slutuppgift kommer du att få skriva en berättande text där du tillämpar det vi tränat på. Du väljer själv vad texten ska handla om, men titeln på din berättelse ska vara Huset vid sjön

* När du skrivit ett utkast är det dags för kamratrespons med hjälp av "Two stars and a wish". Utifrån denna respons och dina egna tankar, bearbetar du din text mot ökad kvalitet. Därefter renskriver du texten och lämnar in den.

Bedömning

Under arbetsområdet finns många tillfällen att öva på det som är typiskt för den berättande texten och dessa övningar bedöms inte. Jag kommer däremot att bedöma din förmåga att förstå och tolka filmen Stand by me. Jag kommer även att bedöma din förmåga att ge och ta emot respons samt hur du kan bearbeta det du skrivit mot ökad tydlighet. Din egen text Huset vid sjön kommer att bedömas.

Uppgifter

 • Stand by me

 • Gestaltande beskrivningar

 • Two stars and a wish

 • Huset vid sjön

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Huset vid sjön

E
C
A
,
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: