Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling i svenska utifrån Nya språket lyfter

Skapad 2016-09-11 14:02 i Gammal Trelleborg
Gjord utifrån avstämningspunkterna i Nya språket lyfter.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Generell matris - svenska Bygger på Skolverkets material, Nya Språket Lyfter

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Målet med undervisningen är att utveckla dina språkliga förmågor (kommunicera i tal, skrift och din läsförmåga).

Så här kommer vi att arbeta...

För att utveckla förmågorna som observeras i Nya språket lyfter arbetar vi målmedvetet med det centrala innehållet i områdena tala, skriva och läsa. 

I undervisningen utgår vi från olika sorters texter (t.ex. berättande, argumenterande, förklarande, beskrivande och instruerande) och använder dem som exempel när vi studerar grammatik, läsförståelse och skrivteknik samt låter textens innehåll ge oss inspiration till samtal och diskussioner. 

Detta ska bedömas...

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din språkutveckling.

Matriser

Sv
Generell matris - svenska

LÄSA OCH SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
C:1 - Läsa
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
C:1 - Skriva
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar texten för att göra den bättre
D:1 - Läsa
Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när jag läser
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
D:1 - Skriva
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag skriver sammanhängande texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning
Jag skriver ofta, kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll
E:1 - Läsa
Jag börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika samtal om texter.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
Jag läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
E:1 - Skriva
Jag följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
Jag försöker anpassa min text för olika syften och mottagare.

TALA OCH SAMTALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
Samtala och redogöra
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: