Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Offentlig konst

Skapad 2016-09-11 15:02 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Bild
Offentlig konst är konst som finns tillgänglig för alla i samhället och som inte kostar något att ta del av. Offentlig konst kan vara både skulpturer, målningar och installationer av olika slag. I det här arbetsområdet ska vi skapa våra egna offentliga konstverk!

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

I arbetet med offentlig konst kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att :

  • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • Skapa bilder och former med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. 
  • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

Vad ska vi arbeta med?

Bildframställning 

I arbetet med offentlig konst kommer du få möjlighet att skapa berättande bilder och former utifrån dina egna erfarenheter, åsikter och upplevelser men också utifrån hur samhället ser ut. Du kommer också få presentera ditt arbete, både under arbetets gång och i slutet när du är färdig. 

Redskap för bildframställning 

Du kommer att arbeta med form, färg och bildkompositioner, alltså hur en bild byggs upp. Vi kommer fundera på och prata om hur detta påverkar bilden och dess budskap och hur du kan använda dig av det. Du kommer även att få prova olika material och verktyg för att skapa i både  2D och 3D. 

Bildanalys

Under arbetets gång kommer du få möjlighet att öva på ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och prata om hur bilder skapats och vad de förmedlar. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att börja med en gemensam genomgång av arbetsområdet offentligt konst. Efter det kommer du att arbeta enskilt med att skapa ett offentligt konstverk utifrån en egen idé. Under arbetets gång kommer vi att samtala om ditt arbete och du kommer också att dokumentera det via google classroom. Det färdiga arbetet kommer sedan att redovisas på ett sätt som vi kommer överens om i gruppen.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

  • Du arbetar under hela processen utifrån dina egna idéer inom ramen för offentlig konst. 
  • Du väljer själv material, tekniker och verktyg. 
  • Du är delaktig i bestämmandet kring hur vi kommer att redovisa det färdiga arbetet. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Löpande under arbetets gång genom samtal och dokumentation. I slutet av arbetsområdet i form av inlämning av skiss, dokumentation och färdigt arbete. 

Kunskapskrav

Se bedömningsmatrisen.

Veckoplanering

Se classroom för lektionsinnehåll. 

Se kalendern för inlämningsuppgifter.

 

Matriser

Bl
Offentlig konst

E
C
A
Bildframställning
Jag kan framställa olika typer av bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa olika typer av bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa olika typer av bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan jag använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan jag använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierande sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan jag använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Jag kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Jag kan presentera mina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Jag kan presentera mina bilder med relativtgod anpassning till syfte och sammanhang.
Jag kan presentera mina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Jag kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beskriva
Jag kan dessutom beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Jag kan dessutom beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Jag kan dessutom beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: