Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag tror jag får spel!

Skapad 2016-09-11 15:59 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 5 – 6 Svenska
Nu ska ni få prova på att skapa ert eget spel! Tillsammans i smågrupper ska ni få bestämma vilken typ av spel det ska vara (brädspel, kortspel mm), hur spelet ska gå till, vilka regler som ska gälla osv.

Innehåll

Ni kommer att bli indelade i grupper om c.a. 3-5 personer. Ni ska tillsammans komma på en spel-idé; vilken typ av spel ni ska skapa, för hur många deltagare, hur spelet ska gå till, hur man vinner, vilka regler som ska finnas, hur spelplanen/korten ska se ut osv.

När alla spel är klara kommer ni att byta spel med någon annan grupp för att "testköra" spelet och se hur det fungerar. Ni ska också få ge kamrat-bedömning på varandras spel enligt "two stars and a wish"-modellen.

Arbetet ska vara klart måndag 26/9.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Jag tror jag får spel!

Jag kommer att titta på följande saker i min bedömning:

E
C
A
Du visar att du kan skriva olika typer av texter, t.ex. spelregler.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Du visar att du kan skriva en korrekt mening och stava de vanligaste orden.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Du visar att du med hjälp och inspiration av andra spel kan bygga upp ett eget spel, och använda det typ av språk och ord som är vanligt förekommande inom spel.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan bygga upp ditt spel med hjälp av bilder så att bilderna förtydligar och förbättrar spelet.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: