Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortera organismer

Skapad 2016-09-11 16:22 i Viktoriaskolan Grundskolor
Sortera och systematisera allt levande.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hur vi sorterar allt levande för att förstå sammanhang och samband mellan olika grupper av allt levande.? Vad har levande organismer gemensamt? Vad skiljer en växtcell och en djurcell åt?

Innehåll

Biologiboken s. 2-10, 13-19, 21, 24-46, 

Testa dig själv s. 19. s. 44

Sammanfattning s. 46

 

 

Begrepp

liv
växter
djur
ekologi
livet i sjö och hav
livet på land
hållbar utveckling
evolution
olika livsmiljöer
systematisera
art
cell
organism
avfallsämnen
domän
funktioner
hybrider

biologiska samband
systematiska undersökningar
granska information
kommunicera
ta ställning

Uppgifter

 • Organismernas namn. Leta organismer ute.

 • Gör självtestet på s. 19 i biologiboken.

 • Skapa ett rygglöst fantasidjur.

 • Svampar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Sortera organismer

Rubrik 1

E
Enkel
C
Tydligt beskrivande med motivering (för att)
A
Tydligt, motiverande och tex. konsekvenser av detta.
Kommunicera
Samtala, diskutera och använda information på riktigt sätt.
Undersökningar
Arbetar naturvetenskapligt.
Begrepp
Använder rätt begrepp i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: