Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LJUS

Skapad 2016-09-11 16:54 i Maria Parkskolan Helsingborg
Ljusets egenskaper och kamerans delar och funktion.
Grundskola 9 Fysik
Vad är ljus? Hur kommer det sig att vi kan se oss själva i en spegel?

Innehåll

Vad kommer du att lära dig?

 • Vad ljus är

 • Reflektion / totalreflektion

 • Infalls- och reflektionsvinklar

 • Reflektion i olika speglar

 • Ljusets brytning i olika linser, prismor och medium.

 • Konkava och konvexa linser/speglar.

 • Färger

 • Hur fungerar en kamera?

 

Dessa frågor ska du kunna besvara om ljus.

 • Hur kan vi se en bild av ett föremål i en spegel?
 • Varför ser ett sugrör avbrutet ut i ett glas med vatten?
 • Hur kan en strålkastare lysa starkare än en vanlig bordslampa?
 • Kan man röra sig snabbare än sin skugga?
 • Varför känns en svart tröja varmare än en vit?

 

 

Dessa begrepp ska du kunna använda och förstå.

Ljuskälla

Reflektera

Normal

Infallsvinkel

Brytningsvinkel

Brännpunkt

Brännvidd

Reflektionsvinkel

Ljus

Elektromagnetisk strålning

Ljusbrytning

Tätare ämne

Totalreflektion

Polariserat ljus

Optiska instrument

Spektrum

Konvex spegel/lins

Konkav spegel/lins

Närsynthet/översynthet

Absorbera

 

 

Hur kommer vi att arbeta?

Du kommer att få göra ett antal undersökningar och svara på frågor som ska dokumenteras. Arbetsplaneringen är indelad i moment och finns i Google drive.

Under alla moment finns det frågor och uppgifter som ska besvaras. I samband med teorilektionerna kommer vi diskutera resultaten från labbarna, läsa om ljusets egenskaper och besvara ett antal frågor. Ni kommer också att få välja en egen fördjupningsuppgift inom optiska instrument som ska redovisas på valfritt sätt.

Detta kommer att bedömas.

Bedömningen kommer att vara fortlöpande utifrån din förmågor att:

•Samtala om ljus och bidra till att diskussionen förs framåt.
•Använda och förstå begrepp muntligt och skriftligt.
•Analysera resultat och formulera en slutsats
•Konstruera en undersökning utifrån ett problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
FYSIK kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: