Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en slöjdpåse med ett personligt uttryck! Läsår 2016/17 Grundsärskola

Skapad 2016-09-11 17:37 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
Du kommer att lära dig mer om: * symaskinens inställningar * att ta eget beslut för att skapa ett personligt uttryck i din namnskylt * inspiration från internet * färg och form * textila färger (tygtryck, måla med pensel) * olika sömnadsord (läsa instruktioner) * tekniken Applikation * att hantera redskap och hjälpmedel på ett säkert sätt * mäta storleken på tyget * dokumentera hela arbetsprocessen i bild och text
Grundskola 4 Slöjd
Designa din slöjdpåse!

Innehåll

Arbetsprocess: Visar stegvis hur du designar (skapar) fram en Slöjdpåse

 1. Tänk på att ta bilder under hela din arbetsprocess. Du beskriver med text vad du gör i Unikum under lärlogg.
  Bestäm hur dina initialer eller första bokstaven i ditt namn ska se ut (finns färdiga mallar eller måla en egen form). Textiltryck.
 2. Välj färg till din namnskylt (bakgrunden, enfärgat, ljus färg, kontrastfärg).
 3. Bestäm formen till skylten. Få inspiration genom dina intressen, vad du tycker om eller använd internet för inspiration till ytterformen.
 4. Stryk Vlieseline på avigsidan (baksidan). Använd redskapet strykjärn och följ instruktioner.
 5. För över din ytterform till skylten genom markeringspapper.
 6. Klipp ut formen med liten sax, broderisax.
 7. Välj tyg till slöjdpåsen. Träna på att mäta med måttband efter måtten 45cm x 90cm. Markera med tygkrita.
 8. Tyget är vävt och materialet är bomull. Klipp ett jack i markeringen och dra till nästa markering.
 9. Ta fram symaskinen och trä den med övertråd först och sedan undertråd. Fiska upp undertråden med handhjulet.
 10. Ställ in sick-sack. Sy längs ytterkanten ett helt varv och fäst 4 cm omlott i slutet. Tyget kommer inte att fransa sig. Ökar hållbarheten.
 11. Placera din skylt på slöjdpåsens rätsida. Stryk fast.
 12. Sy applikation. Välj en färg på tråden som passar din ytterform på skylten.
 13. Trä symaskinen och ställ in tät sick-sack. Stygnlängd 1,0 och stygnbredd 4,0. Testa på provlapp.
 14. Sy nu tät sick-sack runt din ytterform och fäst 1cm omlott i slutet.
 15. Sy ihop din slöjdpåse. Lägg tyget räta mot räta.
 16. Var är öppningen? Tvärnåla sidorna med knappnålar (kant i kant).
 17. Ställ in raksöm. Sy 1cm sömsmån. Fäst ca 1,5cm i början och likadant i slutet på sidsömmen. Gör likadant på andra sidsömmen.
 18. Sy en kanal upptill på påsen. Vik ned 5cm mot avigsidan. Använd pfiffikus och knappnålar. Stryk vikningen. Lättare att sy.
 19. Sy raksöm enligt beskrivning.
 20. Sprätta upp en liten öppning enligt beskrivning, för att dra igenom en snodd.
 21. Gör en eller två snoddar. Mät 2,5m (250cm). Använd måttband och broderisax. Välj två färger i bomullsgarn.
 22. Trä i snodden i kanalen med hjälp av en säkerhetsnål.
 23. Dokumentera i Unikum med bild och text.

 

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

ARETSPROCESS = hur du ska arbeta dig fram till ett färdigt resultat. Dokumentera med bild och text vad som händer i din skapande process. Nya kunskaper och vad du ska tänka på till nästa gång.

Arbeta fram en personlig namnskylt
Använda Ipad för inspiration från internet och dokumentation i Unikum
Färg och form (textilfärger)
Mäta tygbitar (måttband, tygkrita)
Använda rätt verktyg och hjälpmedel som tex vliesofix
Strykning (vliesofix)
Markera din ytterform till skylten (markeringspapper)
Inställningar på symaskinen (stygnbredd, stygnlängd)
Se film om hur du syr APPLIKATION:

Sy applikation med tät sick-sack

https://www.youtube.com/watch?v=Lr0R0rU9qjc


Träna på att läsa och få instruktioner
Lär dig sömnadsord för att träna läsförståelsen

Arbetssätt

Bli säkrare att arbeta med symaskinen.
Följa en arbetsbeskrivning och förstå sömnadsorden.
Träna på att mäta.
Lära dig vad kontrastfärger är.
Använda olika redskap och hjälpmedel för att få fram ett bra resultat.
Dokumentera ditt arbete med bild och text. 
Träna på att beskriva dina tankar till olika val, problemlösning och vad du har lärt dig för nya begrepp.
Förstå slöjdarbetets olika delar under hela arbetsprocessen.

Ett flippat klassrum = där kan du som elev se film från nätet genom din dator eller ipad hur du syr applikation på egen hand och tränar på att ta in kunskap som du vill bli bättre på.

Trä övertråd Janome

https://www.youtube.com/watch?v=XpqvvVyobOs

Sätt i undertråd Janome

https://www.youtube.com/watch?v=aBqGPXHFnDw

Spola undertråd Janome

https://www.youtube.com/watch?v=u72eevP0_tA

 

 

Bedömning

Hur du arbetar fram din idé, löser problem under hela arbetsprocessen, hur du använder redskapen, om du kan följa en arbetsbeskrivning, hur du uttrycker dig i din planering och värdering och om du förstår olika slöjdbegrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Mölndals stad - Slöjd år 1-6 (grundsärskolan)

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdens material och redskap
Eleven kan **medverka** i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett **välfungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Använda hantverkstekniker
Eleven kan också **medverka** i att använda någon given hantverksteknik.
Eleven kan också använda **några** givna hantverkstekniker på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan också använda **några** givna hantverkstekniker på ett **välfungerande** sätt.
Slöjdens processer
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål **bidrar** eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven **enkla** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven **välutvecklade** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Slöjden i samhället
Utifrån syftet och någon miljöaspekt **medverkar** eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: