Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: År 1

Skapad 2016-09-11 18:47 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
2016-2017
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
I årskurs 1 kommer vi lära känna alfabetet riktigt noga. Vi kommer träna på att lära oss läsa och bli bra läsare. Vi kommer även att träna på att spåra bokstäver, skriva ord och meningar som blir till olika typer av texter. Välkommen till läsarens och skrivarens värld.

Innehåll

Syfte

Syfte med undervisningen är att du:

 • får intresse för läsning
 • får intresse för att skriva

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att bland annat att: 

 • lära dig vad bokstäverna heter och hur de låter
 • lära dig hur bokstäverna formas
 • träna på att skriva ord
 • träna på att läsa ordbilder
 • träna på att ljuda ihop ord
 • skriva meningar med stor bokstav och punkt
 • lyssna på högläsning
 • ha individuell läsning
 • läsa enkel skönlitteratur
 • arbeta med läsförståelsematerial
 • lära dig stava frekventa ord
 • skriva kortare texter till bilder

 

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att läsa
 • din förmåga att skriva

Se bedömning "LÄSA" och "SKRIVA" som utgår från skolverkets bedömningsmaterial nya språket lyfter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv

Matriser

Sv SvA
LÄSA

Avstämning A - Läsa
Läsa
Eleven kan namnge de flesta bokstäver och vet hur de låter.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven har förstått principen för hur man ljudar ihop ord.
Eleven läser enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategin.
Eleven visar förståelse för innehållet.
Avstämning B - Läsa
Läsa
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser enkla meningar utan bildstöd med flyt.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven läser om och rättar sig själv vid behov.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning C - Läsa
Läsa
Eleven läser texter obehindrat med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller krångliga ord.
Eleven rättar sig själv vid läsning.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återberättar handlingen muntligt.
Eleven läser elevnära faktatexter samt beskriver innehållet muntligt.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Sv SvA
SKRIVA

Avstämning A - Skriva
Skriva
Eleven prövar att skriva för att lära.
Eleven har skrivriktningen klart för sig.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven kan koppla ihop flera bokstäver med bokstavsljud.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och inter-punktion mer än sporadiskt.
Avstämning B - Skriva
Skriva
Eleven skriver text med enkel handling.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Avstämning C - Skriva
Skriva
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven skriver beskrivande texter med relevant innehåll.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven använder stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: