Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2016-09-11 19:35 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 3 Matematik

Vi kommer att arbeta med områdena:  taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, samband och förändring och problemlösning.

 

Innehåll

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretiserande innehåll

Så här kommer vi arbeta

 • Vi arbetar med huvudräkning i de fyra räknesätten inom talområdet 0 - 20.
 • Vi arbetar med olika huvudräkningsstrategier.
 • Vi arbetar med addition och subtraktion.
 • Vi arbetar med skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion.
 • Vi arbetar med multiplikation och division.
 • Vi arbetar med likhetstecknet.
 • Vi arbetar med symmetri.
 • Vi arbetar med skala, att förstora och förminska.
 • Vi arbetar med tal i bråkform.
 • Vi arbetar med miniräknare.
 • Vi arbetar med problemlösning.
 • Vi arbetar med att visa hur du kommer fram till en lösning, genom att samtala, rita, skriva med bokstäver eller skriva med siffror.
 • Vi arbetar med att uppskatta, mäta och jämföra.
 • Vi arbetar med rimlighet.
 • Vi arbetar med några matematiska begrepp.
 • Vi arbetar med uppgifter i matteboken och på datorn.
 • Vi spelar mattespel.
 • Varje vecka har vi matteläxa.

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Genom deltagande och arbete på lektionerna samt inlämning av läxor visar du att du når målen för området.

Matriser

Ma
Bedömning

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du är säker på huvudräkning med de fyra räknesätten inom talområdet 0 - 20.
Mål
Du kan visa med en uträkning när du räknar addition och subtraktion.
Mål
Du kan likhetstecknets betydelse.
Mål
Du kan använda symmetri.
Mål
Du kan använda skala, att förstora och förminska.
Mål
Du kan använda enkla tal i bråkform.
Mål
Du kan visa hur du löser en uppgift genom att rita, skriva eller räkna.
Mål
Du kan lyssna och förstå en kompis förklaring. Du kan förklara för en kompis hur du löste uppgiften.
Mål
Du kan förklara om resultatet är rimligt i dina uträkningar.
Mål
Du kan använda miniräknare.
Mål
Du kan använda några matematiska begrepp.
Mål
Du kan göra enkla uppskattningar, mätningar och jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: