Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikplanering i Åk.3 Ht 2016

Skapad 2016-09-11 19:46 i Trönningeskolan Halmstad
Vi lär oss spela rytmer, melodier och ackord på olika instrument. Vi lär oss sjunga på olika sätt genom olika sorters låtar. Vi skapar egen musik på olika sätt. Vi lär oss hur olika instrument ser ut och låter. Vi lär oss om folkmusik och andra musikstilar från hela världen. Varje elev ska bekanta sig med all utrustning och alla instrument i musiksalen.
Grundskola 3 Musik
Vi lär oss spela rytmer, melodier och ackord på olika instrument. Vi lär oss sjunga på olika sätt genom olika sorters låtar. Vi skapar egen musik på olika sätt. Vi lär oss hur olika instrument ser ut och låter. Vi lär oss om folkmusik och andra musikstilar från hela världen. Varje elev ska bekanta sig med all utrustning och alla instrument i musiksalen.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst och musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Det förekommer ljud- och bildupptagning under lektionerna i syfte att analysera och se progression.

Du bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna.

Centralt innehåll under terminen

TRUMMOR/SLAGVERK: Puls, trummornas delar, 2-takt, 3-takt, 4-takt, fill-in, olika rytminstrument, djembe, congas m.m.

GITARR: Grepptabell, gitarrens/elgitarrens delar, strängarnas namn, plektrum, dur, moll, spela 1-3-ackordslåtar, gitarrspel i grupp, även ukulelespel

ELBAS: Spela efter en enkel ackordanalys, strängarnas namn, enkel basgång,

KEYBOARD: Tangenternas namn, spela dur/moll-ackord, enklare melodispel,

SÅNG: Omfång, uppsjungning, skalor, tonhöjd, olika vokala uttryck, kanon, stämmor, mikrofonteknik, effekter, låtar i olika genrer, luciatåg, framträdande

MUSIKHISTORIA: Världsmusik, olika musikstilar, visor, schlager, klassisk musik, pop, psalmer osv.

ENSEMBLESPEL: olika former av enklare samspeled både sång och instrument, framträdande

MUSIKTEORI & INSTRUMENTKÄNNEDOM form, notvärden, uttryck, instrumentgrupper, klangspel

SKAPANDE: rim- & ramsor, skriva egen sångtext, kombinera olika rytmer, ljud, ackord, melodier, effekter, dans, rörelse, bild m.m.

Bedömning

Du bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna genom att träna olika moment och visa upp själv eller tillsammans med andra.

Vi använder också dator med t.ex. Youtube och upplever och deltar i diskussioner om olika artister, musikstilar, kulturer och instrument

Du får också hela tiden utvecklingstips utifrån den nivå du befinner dig på.

Det förekommer ljud- och videoupptagning under lektionerna i syfte att analysera och se progression.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: