Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent (år 8)

Skapad 2016-09-11 19:47 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Matematik

Bråk och procent

 

Innehåll

INLEDNING

 I din vardag stöter du på många olika situationer då det är viktigt att kunna räkna med procent. Du har säkert gått på rea i en klädaffär och glatt kunnat gå hem med fyndade plagg i en påse.

 

Många av era föräldrar har vid husköp tagit lån och betalar ränta på dem. De får därför då och då fundera över om lånen ska vara fasta eller rörliga. Antagligen behöver de jämföra olika bankers utlåningsränta och räkna på var de får den bästa.

Andra har denna typ av kunskap som stor del av sitt yrke, att kunna räkna på hur aktier eller värdepapper har förändrats. Detta kanske blir en del av ditt liv inom en ganska snar framtid? För att vara beredd ska du få studera detta nu!

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL

I Lgr 11 under rubriken "Övergripande mål och riktlinjer" har vi för detta arbetsområde valt att särskilt lyfta fram följande:

SYFTE

 

 

METOD OCH INNEHÅLL

Målet med LPP:n är att fördjupa dina kunskaper- förmågor och färdigheter, inom området procent och taluppfattning. Efter avslutat område ska du kunna uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform. Du kan använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga problem. Du kan göra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare. Du kan göra beräkningar av ränta och räntesats i verkliga situationer, värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.

Du kommer att få möjlighet att ta till dig nya kunskaper genom att under veckan få muntliga genomgångar, arbeta enskilt, parvis och i grupp samt i processgrupper. Du kommer då att öva rena färdigheter,  lösa uppgifter ur din matematikbok och lösa matematiska problem (rika problem).

Under veckan kommer vi också ha gemensamma muntliga redovisningar och diskussioner då vi tittar på olika sätt (metoder) att lösa ett problem samt träna på att värdera dessa. Vid dessa tillfällen kommer det matematiska språket också att lyftas fram. Hur du kan uttrycka dig skriftligt och muntligt för att visa dina beräkningar och process när du löser ett problem.

PROCESS OCH TIDSPERIOD

 

v.35 Andelen/Höjning och sänkning

Muntlig genomgång veckans matematik

Avsluta praktisk uppgift: Pärlband.

 Arbetsblad 2 st (showbie) : Omvandling mellan bråk, procent och decimalform.  Räkna ut procenten med hjälp av huvudräkningsmetoder. 

□ Uppgifter: del 1.1  Två nivåer. (showbie)

 

v. 36   Höjning och sänkning/ Hur stor är delen?

Muntlig genomgång veckans matematik

□ Uppgifter: delkapitel 1.3 Två nivåer(showbie)

 

 

 v. 37  Hur stor är delen?

Taktila kort: omvandling bråk-,decimal-, procentform (onsdag)

Muntlig genomgång veckans matematik

□ Uppgifter: delkapitel 1.4 Två nivåer. (showbie)  

 

v. 38   Det hela

Muntlig genomgång veckans matematik.

□ Resonera och utveckla - Möbelrea.            

Praktisk uppgift: Taktila kort □ 15min □ 15 min

□ Uppgifter: delkapitel 1.5 Två nivåer. (showbie)

 

v.39  Ränta

Muntlig genomgång veckans matematik.

□ Uppgifter: delkapitel 1.6 Två nivåer. (showbie)

□ Blandade uppgifter (minst två nivåer!)

 

 

v.40

□ Problemlösning eller träna mera. (Individuell planering. Hör med Hanna!)

Prov - torsdag

□ Utvärdering  av LPP.

 
 

Utvärdering och bedömning

För elevskattning och utvärdering se respektive elevs lärlogg.

För formativ och summativ bedömning gå till kunskapsfliken och därefter matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: