Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikplanering Åk.6 Ht 2016

Skapad 2016-09-11 19:59 i Trönningeskolan Halmstad
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap kring att spela musikinstrument och sjunga i huvudsak pop- och rockmusik. Dessutom överblickar vi kopplingar både bakåt och framåt i tiden in i olika kulturer och musikgenrer.
Grundskola 6 Musik

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap kring att spela musikinstrument och sjunga i huvudsak pop- och rockmusik. Dessutom överblickar vi kopplingar både bakåt och framåt i tiden in i olika kulturer och musikgenrer. Vi skapar också egen musik på olika sätt.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst och musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Du får i den här kursen lära dig viktiga grunder på de musikinstrument som oftast används inom pop & rock. Du får lära dig t.ex. namnen på tangenter och strängar, hur man räknar ut vilka toner som ingår i dur- och mollackord och vad de olika trummorna i ett trumset heter. Du får också många möjligheter att öva på att bli allt säkrare på att spela instrumenten keyboard, gitarr, el-bas och trummor samt att sjunga låtar i mikrofon. Dessutom kommer vi att träna samspel i olika former. 

Det förekommer även video- och ljudupptagningar för att i efterhand kunna analysera och värdera allas insatser.

Du bedöms när du redovisar dina kunskaper dels fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna, dels i ett eller flera teoretiska prov samt i någon inlämningsuppgift.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll under terminen

TRUMMOR: Puls, trummornas delar, 2-takt, 4-takt, 8-dels fill-in, 16-dels fill-in.

GITARR: Grepptabell, gitarrens/elgitarrens delar, strängarnas namn, bluestolva, takter, repris, tempo, plektrum, dur, moll, septim, ackord/ton, powerchords, spela 3-ackordslåtar, dist, mollpentasolo,

ELBAS: Spela efter en enkel ackordanalys, strängarnas namn, enkel basgång, spela fjärdedelar, åttondelar,

KEYBOARD: Tangenternas namn, bilda dur/moll-ackord, enklare melodispel, olika komp, gliss, genretypiska ljud t.ex. orgel, stråkar, brass

SÅNG: Omfång, uppsjungning, skalor, tonhöjd, olika vokala uttryck, olika Rock- & poplåtar, uppträdande, mikrofonteknik.

MUSIKHISTORIA: Olika musikstilar, Youtube-länkar,

ENSEMBLESPEL: spelar olika pop- & rocklåtar. Uppträdande.

MUSIKTEORI & INSTRUMENTKÄNNEDOM form, notvärden, uttryck, instrumentgrupper, lyssningsövningar.

SKAPANDE: skriva egen sångtext, skriva egen ackordföljd, skriva egen låt, skapa musik med dator/Ipad, enklare inspelningar.

ANALYS: Sätta ord på olika musikupplevelser, musikens uppgift i olika sammanhang/högtider. Ge förslag som utvecklar samspel.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Bedömning

Du bedöms i fem olika arbetsområden med hjälp en överskådlig bedömningsmatris i tre betygsnivåer.

Du bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna genom att träna olika moment och visa upp själv eller tillsammans med andra. Det förekommer också skriftliga moment i form av frågesport, quizz, läxförhör på musikbegrepp samt inlämning av egen sångtext/låt.

Vi använder också dator med t.ex. Youtube och upplever och deltar i diskussioner om olika artister, musikstilar, kulturer och instrument

Du får också hela tiden utvecklingstips utifrån den nivå du befinner dig på.

Det kan förekomma ljud- och videoupptagning under lektionerna i syfte att analysera och se progression.

Uppgifter

 • Musik Instrumentfamiljer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: