Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikplanering Åk.9 Ht 2016

Skapad 2016-09-11 20:14 i Trönningeskolan Halmstad
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap kring att utöva och förstå hur musiken låter idag. Dessutom överblickar vi och förstår kännetecken & kopplingar från Barocken på 1600-talet genom Wienklassicismen samt Romantiken på 1800-talet. Dessutom spelar vi och sjunger några av de senaste låtarna och får prova att göra en egen modern låt.
Grundskola 9 Musik

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap kring att utöva och förstå hur musiken låter idag. Dessutom överblickar vi och förstår kännetecken & kopplingar från Barocken på 1600-talet genom Wienklassicismen samt Romantiken på 1800-talet. Dessutom spelar vi och sjunger några av de senaste låtarna och får prova att göra en egen modern låt.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Det är viktigt att förstå hur viktig den Klassiska musik är och har varit och hur den har format och påverkar all modern musik vi tar del av idag. Att kunna överblicka och se skillnader och likheter mellan nya och gamla kulturer och musikepoker för du bl.a. lära dig under detta läsår. 

Naturligtvis jobbar vi mestadels praktiskt. Undervisningen i ämnet musik ska ju syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna och uppleva musik. Genom undervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla kunskap  för att använda röst och musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ger eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Du får därför många möjligheter att öva på att bli allt säkrare på att spela instrumenten keyboard, gitarr, ukulele, elbas och trummor samt att sjunga låtar i mikrofon. Dessutom kommer vi att bilda olika rockensembler där vi tränar samspel. Vi kommer även att filma ensemblespelet för att i efterhand kunna analysera och värdera allas insatser. Varje elev kommer också att komponera en egen pop- eller rocklåt.

Du bedöms när du redovisar dina kunskaper dels fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna, dels i ett prov i musikhistoria under terminen samt i någon inlämningsuppgift.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll under terminen

I stora drag jobbar vi med följande: (Eftersom jag tillämpar elevinflytande även i planeringen kan vissa moment tillkomma och andra strykas)

TRUMMOR: Puls, trummornas delar, t.ex 2-takt, 4-takt, 16-beat, 6/8-takt, olika fill-in

GITARR: Grepptabell, gitarrens/elgitarrens delar, strängarnas namn, bluestolva, takter, repris, tempo, plektrum, dur, moll, septim, ackord/ton, powerchords, spela 3-ackordslåtar, dist, mollpentasolo,

ELBAS: Spela efter en enkel ackordanalys, strängarnas namn, enkel basgång, spela fjärdedelar, åttondelar,

KEYBOARD: Tangenternas namn, bilda dur/moll-ackord, enklare melodispel, olika komp, gliss, genretypiska ljud t.ex. orgel, stråkar, brass. Enkla noter.

SÅNG: Omfång, uppsjungning, skalor, tonhöjd, olika vokala uttryck, blue notes, typiska Rock'n Roll- Blues- & poplåtar, mikrofonteknik, ljudanläggning, enkla inspelningar,

MUSIKHISTORIA: Klassisk Musik (Barock, Wienklassicism & Romantik, kolla gärna "Musikrum Rickard"), Youtube-länkar, ev. Mozartfilm.

ENSEMBLESPEL: Vi bildar rockband och övar, framför och spelar in typiska pop- & rocklåtar.

SKAPA MUSIK: Vi komponerar egna sångtexter och rock- eller poplåtar. Vi arrangerar musik med digitala verktyg såsom: dator, Ipad, Chromebook och keyboard. Det ges även möjlighet att kombinera detta med andra uttrycksformer såsom: dans, bild, video m.m.

MUSIKTEORI: form, notvärden, uttryck, musiksymboler, instrumentgrupper, lyssningsövningar,

ANALYS: Sätta ord på olika musikupplevelser, musikens uppgift i olika sammanhang/högtider. Ge förslag som utvecklar samspel och löser musikaliska problem.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Bedömning

Du bedöms i sex olika arbetsområden med hjälp en överskådlig bedömningsmatris i tre betygsnivåer.

Du bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna genom att träna olika moment och visa upp själv eller tillsammans med andra. Det förekommer också skriftliga moment i form av frågesport, quizz, läxförhör på musikbegrepp, teoretiskt prov på musikhistoria samt inlämning av egen sångtext/låt.

Vi använder också dator med t.ex. Youtube och upplever och deltar i diskussioner om olika artister, musikstilar, kulturer och instrument

Du får också hela tiden utvecklingstips utifrån den nivå du befinner dig på.

Det förekommer ljud- och videoupptagning under lektionerna i syfte att analysera och se progression.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: