Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution

Skapad 2016-09-11 21:21 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Varför har det uppkommit liv på jorden och hur har det utvecklats genom åren?
Grundskola 9 Biologi

Varför har det uppkommit liv på jorden och hur har det utvecklats? 

Det är några av sakerna som vi ska jobba med.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 •  Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • Hur du framför fakta på filmen ni gör.
 • Hur du diskuterar i den gemensamma diskussion.
 • Vilka källor du väljer för att få fram faktan.

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Se matris

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Genomgångar
 • Diskussioner 
 • Egen uppgift som redovisas genom filmDokumentation

 

 • Du kommer att redovisa genom att spela in en film med greenscreen och redovisa den för klassen.
 • Du deltager i diskussioner i klassrummet.
 • Du deltar i den gemensamma diskussionen som spelas in. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Evolution

Rubrik 1

Evolution
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Källkritiskt granskande
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor . Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga.
Ny aspekt
Diskusson och redovisning
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, i enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, i utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner , i välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Ny aspekt
Begrepp, modell och teorier
Du har baskunskaper om evolutionsteorin och om hur andra saker hänger ihop i biologin. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och om hur andra saker hänger ihop i biologin. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologispå ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och om hur andra saker hänger ihop i biologin. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: