Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6

Skapad 2016-09-11 21:27 i Främbyskolan Falun
Under ht-16 kommer vi att arbeta med Tal, Bråk, Geometri, Statistik och Problemlösning. Vi utgår från läroboken Matteborgen 6A, men använder även annat material.
Grundskola 6 Matematik

Under ht-16 kommer vi att arbeta med Tal, Bråk, Geometri, Statistik och Problemlösning. Vi arbetar bland annat med matteboken "Matteborgen 6A".

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

När du har arbetat med kap.1 Tal ska du:
* förstå varför vi använder decimaler
* kunna storleksordna decimaltal
* förstå betydelsen av orden deci, centi, milli 
* kunna räkna med decimaltal

Kap.2 Bråk
* kunna läsa och skriva bråk
* veta vad som menas med täljare och nämnare
* känna till och kunna använda begreppen bråkform och blandad form
* kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare
* kunna räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. 3/5 av 20
* kunna jämföra bråk

Kap.3 Geometri
* Mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
* räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar
* använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2, m2

Kap.4 Statistik
* läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram
* rita och redovisa fakta i ett stapeldiagram och linjediagram
* räkna ut medelvärde

Kap.5 Problemlösning
* läsa- hämta fakta ur text
* rita en bild
* pröva dig fram
* leta mönster i tal och bild
* arbeta baklänges 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Undervisning/arbetssätt

Lärobokens grundkurs, diagnoser samt spår.
Genomgångar i helklass, samt enskilda till de som behöver.
Matematiska resonemang och diskussioner.

Matteprat.

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Fortlöpande arbete i klassrummet.

Resultat på diagnos och provräkning.

Förståelse och engagemang vid genomgångar och diskussioner.

 

Matriser

Ma
Matteborgen årsk.6 ht-16

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tal *Förstå varför vi använder decimaltal. *Kunna storleksordna decimaltal. * Förstå betydelsen av orden deci, centi, milli. * Kunna räkna med decimaltal.
Eleven är osäker.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper och kan på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper och kan på ett mycket väl fungerande sätt.
Bråk * Kunna läsa och skriva bråk. * Veta vad som menas med täljare och nämnare. * Känna till och kunna använda begreppen bråkform och blandad form. * Kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare. * Kunna räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 3/5 av 20.
Eleven är osäker.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven har goda kunskaper och kan på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper och kan på ett mycket väl fungerande sätt.
Geometri * Mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer. * Räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar * Använda de vanligaste enheterna för area: cm22, dm2, m2
Eleven är osäker.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven har goda kunskaper och kan på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper och kan på ett mycket väl fungerande sätt.
Statistik * Läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram * Rita och redovisa fakta i ett stapeldiagram och linjediagram. * Räkna ut medelvärde
Eleven är osäker
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven har goda kunskaper och kan på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven har goda kunskaper och kan på ett mycket väl fungerande sätt.
Problemlösning * Läsa hämta fakta ur text. * Rita en bild. * Pröva dig fram. * leta mönster i tal och bild. * Arbeta baklänges.
Eleven är osäker
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven har goda kunskaper och kan på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven har goda kunskaper och kan på ett mycket väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: