Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

This is me - this is you, What's Up 7 ht-16

Skapad 2016-09-11 22:01 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Engelska
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska bli bättre på att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, samt på att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Innehåll

Du kommer att arbeta med avsnittet This is me – this is you i What’s Up 7.

Genomförande

Vi jobbar med texter och ord och fraser genom att läsa, skriva dialoger, översätta, ställa och svara på frågor, skriva dialoger använder texterna som utgångspunkt för skrivande, diskussioner och andra uppgifter. Vi jobbar med olika grammatiska moment, har genomgångar och tränar genom att göra olika arbetsuppgifter.

Life as a twin: TB p. 14-17, WB p. 20-23, 25
Grammatik: § 5.8 Do-omskrivning

We´re all different: TB p. 18-19, WB p. 27-30
Grammatik: § 5.10 Presens

E -mails from the heart: TB p. 20-21, WB p. 31-35
Grammatik: § 1 Substantiv

Poems: TB p. 22-23, Write your own poem

Substantiv, Do-omskrivning: TB p. 118, 129, WB p. 130-133, 158-160

Enkelt presens: TB p. 123, 130, WB p, 144-146, 160-163

Repetition och prov

Redovisning

Redovisning sker genom muntliga dialoger, förhör och ett prov i slutet av perioden där man får visa att man kan höra och förstå, läsa och förstå, skriva på engelska och att man lärt sig ord och fraser från avsnittet och grammatiken vi har jobbat med. Under arbetets gång får man också chansen att visa att kan utrycka sig muntligt och skriftligt genom olika övningar och uppgifter.

Koppling till styrdokumenten

Tala, skriva och samtala . Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner. Samtal och diskussioner samt argumentation.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Matriser

En
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förmågan att uttrycka sig i skrift
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du kan skriva en text om något välkänt ämne men du har något fel som förstör förståelsen, såsom direktöversatta uttryck och ord som stavas fel så att de får en annan betydelse, where/were
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt, relativt sammanhängande och med visst flyt. Du kan skriva om ett ämne som du känner till väl utan några fel som förstör förståelsen och du använder ibland synonymer för att undvika upprepningar.
Eleven formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt. Du kan förklara både enkelt och mer detaljerat så att mottagaren förstår budskapet. Du visar prov på ett stort ordförråd.
Förmågan att förstå tal
 • En  A 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du förstår huvudinnehållet i det som sägs om talet är tydligt och rör vardagsfrågor.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du förstår, sammanfattar och kommenterar helheten i längre framställningar i tydligt talad engelska.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du förstår, sammanfattar och kommenterar det mesta som sägs, även om det rör obekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: