Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uteperioden HT 2016 - år 5

Skapad 2016-09-12 07:28 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 5 Idrott och hälsa

I detta arbetsområde kommer eleven att få prova på olika slags friidrottsgrenar, bollsporter, lekar och öva sin simförmåga. Du utvecklar din trygghet vid vatten samt din motoriska- och samarbetsförmåga.

Innehåll

Syfte / förmågor

Konkretisering av mål

Eleven ska efter att vi avslutat detta område kunna delta i olika friidrottsgrenar, de olika bollsporterna och lekarna, samt variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven ska även kunna tillämpa enklare regler vid spel av olika bollsporter och lekar. Eleven ska kunna simma 100 m bröstsim och 25 m ryggsim.

Elevens ska känna till om bad och båtvett samt säkerheten kring vatten.

 

Centralt innehåll

Arbetssätt

För att kunna utveckla den motoriska förmågan samt uppleva rörelseglädje kommer du att få prova på olika friidrottsgrenar, bollsporter så som brännboll (slagteknik, kasta, fånga) och fotboll (passa, ta emot, dribbla, skjuta)

Du kommer att få delta i en friluftsdag där fotbollsövningar och lekar står i centrum för aktiviteten.

Du kommer också att få prova på Tagrugby, en skolvariant av rugby utan tacklingar.
Vi kommer i varje bollsport börja med olika övningar för att sedan avsluta med ett förenklat spel.
Uppvärmning kommer att ske genom löpskolningsövningar (Skipping, hälkick, sidgalopp, hoppsa, sidkorslöpning etc) och hinderbanor.

I badhuset kommer vi att träna bröst- och ryggsimstekniken. Individuellt kommer var och en att få träna uthålligheten genom att simma längre sträckor än kraven för simkunnighet.

Vi kommer att ha vissa teoretiska pass där vi går igenom delar avhäftet Livräddningsskolan.

 Bedömning

Bedömning kommer att ske fortlöpande under idrottslektionerna genom observationer.

Simprov kommer att genomföras samt ett kunskapstest kring säkerheten vid vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: