Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsområde dokumentation

Skapad 2016-09-12 08:17 i Nyhammars förskola Ludvika
Grundplaneringen till pågående utvecklingsområden.
Förskola
...

Innehåll

Gemensamma prioriterade mål

Dokumentation

I Vår förskola leder uppföljning, analys och dokumentation till att villkoren för barns utveckling och lärande förbättras.

Vi dokumenterar och analyserar hur och i vilka situationer vi bidrar till att barnen utvecklas och lär, vad de är intresserade av och varför.

Vi analyserar vår dokumentation och bedömer vad vi ska göra för att förbättra förutsättningarna för barnen att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

MÅLKRITERIER

Arbetet med dokumentationen ska bidra till att synliggöra vår verksamhet, både på väggar och i Unikum.

 

 

ARBETSSÄTT/FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vad krävs i stora drag av er pedagoger för att uppnå målen? Hur planerar ni att ni ska använda er utav:

Er organisation på avdelningen: Vi ser till att dokumentations papper alltid finns uppsatta i alla rummen där vi anteckna vilka barn, vad gör dom, vad dom säger. Dokumentationsboken ligger framme och tillgänglig hela tiden. Kameran och Ipad finns tillgängliga för dokumentation genom kort.
Er miljö på avdelningen: Vi sätter upp dokumentationer på väggarna för att visa det vi gör.
Det pedagogiska materialet på avdelningen: Vi synliggör vårt arbete med Babblarna genom att sätta upp på väggarna och dokumentationer på Unikum.

DOKUMENTATION

Hur sker dokumentationen av det lärande- och den utveckling som barnen utvecklar under arbetet?

Vi ser till att dokumentations papper alltid finns uppsatta i alla rummen där vi anteckna vilka barn, vad gör dom, vad säger dom. Dokumentationsboken ligger framme och tillgänglig hela tiden. Kameran och Ipad finns tillgängliga för dokumentation genom kort.

UPPFÖLJNING

Hur? Varje vecka går vi igenom våra anteckningar, och tar med oss inför veckan som kommer.

När? På vårt avdelningsmöte.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: