Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel /trygghet

Skapad 2016-09-12 08:27 i Pysslingen Förskolor Kristianstads Montessori fsk Pysslingen
Förskola
Trygga barn ger förutsättningar för ett gott socialt samspel. Grunden i vår verksamhet är att barnen känner sig trygga här, både med oss pedagoger, de andra barnen och i miljön. Vi strävar efter att vara närvarande för att kunna stötta barnen och ge dem de verktyg som behövs i det dagliga samspelet med andra människor. Vi vill arbeta med att ge barnen grundverktygen för socialt samspel.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att alla barn ska känna sig själva och gruppen. Att barnen ska känna  sig delaktiga och viktiga i det sociala samspel på vår avdelning. Varför: Vi har några nya barn i gruppen plus en ny medarbetare, därför vill vi arbeta socialt samspel för att bli trygga tillsammans.

Mål: Barnen ska utveckla sin förmåga  att fungera enskilt och i grupp, känna trygghet.

Syftet: Att stötta och stimulera barnens samspel och utveckla trygghet.

Får vi trygga barn kommer även deras föräldrar känna trygghet tillsammans med oss. Att vi pedagoger strävar och jobbar mot samma mål.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi vill vara närvarande med barnen och ge dem trygghet genom att vara delaktiga i vardagen, vara med dem när de leker, prata med dem i det sociala samspelet. 

Vi vill använda oss av lek, trygghetsövningar, avslappning och musik. Barnen kan påverka innehållet och utförandet genom att visa vad de vill leka.

Vi i arbetslaget kommer att följa upp och utvärdera genom reflektioner .

Genom att titta och observera barnens lekar/samspel och aktiviteter gör vi kontinuerliga utvärderingar i arbetslaget. Så att vi lotsar barnen enskilt och i grupp mot strävan att alla barn skall få " vara sitt bästa jag".

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: