Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal ht -16

Skapad 2016-09-12 10:01 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att använda matematiska begrepp och metoder.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Innehåll

Matte Direkt 9 kapitel 1 - Tal.

Du ska förstå och kunna använda följande begrepp:
Talmängder, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, primtal, sammansatta tal, primfaktorer, faktor, faktorträd, negativa tal, potens, bas, exponent, kvadrattal, grundpotensform, kvadratrot, Pythagoras sats, katet och hypotenusa.

Fetstilta begrepp är sådana som alla ska kunna, resten är påbyggnadskurs.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Genomförande

Arbetet pågår under veckorna 34-39.
Du deltar vid genomgångar och övningar, samt räknar uppgifter i boken. 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid muntliga och skriftliga redovisningar.

Elevinflytande

Vi pratar om dina förkunskaper och vad som gjorts tidigare inom området. Under arbetets gång har du inflytande över när du räknar dina uppgifter, dvs hur du disponerar din tid i skolan och dina läxor hemma under veckan. 

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Inget steg
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Löser problem på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: