Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyanser och stilleben i kol

Skapad 2016-09-12 10:15 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Du får lära sig hur man tecknar i kol och får fram olika nyanser och tecknar stilleben.
Grundskola 6 Bild

Först går vi igenom att teckna nyanser med kol och vad ett stilleben är. Vi lär oss teckna med kol. Därefter får du teckna ett stilleben i kol. Slutuppgiften blir att du själv får välja ett eget motiv där du använder koltekniken.

Innehåll

Förankring till läroplanen

Eleverna får en introduktion till hur man kan arbeta med kol för att skapa bilder. Sedan får de teckna ett stilleben i kol, samt en valfri bild i samma teknik.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Innehåll och arbetsformer

Eleverna får lära sig hur man framställa bilder i kol och använda material som hör till tekniken.

Vi går igenom tekniken och hur eleverna ska använda sig av de olika verktygen. Vi går även igenom vad ett stilleben är och eleverna får sedan måla av ett stilleben som lärare har komponerat genom att använda de olika verktygen.

Eleverna visar sina kunskaper genom att de förstår och klarar av att använda tekniken, samt att de kan måla det de ser och komponera det uppställde stillebenet på papper.

Ord och begrepp som eleverna lär sig:
Kol
Stompf
Fixativ
Stilleben

Matriser

Bl
Stilleben i kol

E
C
A
Tekniker
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Uttryck
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Arbetsprocessen
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: