Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2016-09-12 11:07 i Bruksskolan Färgelanda
Engelskaplanering för klass 3 2016/2017
Grundskola 3 Engelska
Vi kommer under året jobba på att utveckla vår förmåga ännu mer att prata och förstå talad engelska. Vi lär oss genom våra olika sinnen, vi lyssnar, ser, leker, sjunger, samtalar, målar och skriver. Målsättningen är att du ska känna dig allt mer bekväm i att både lyssna på och själv kunna använda dig av enklare engelska fraser och ord i klassrummet.

Innehåll

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA:

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå pratad engelska tex. på film eller när läraren pratar
 • läsa och förstå engelsk text
 • prata engelska
 • skriva enklare engelska
 • våga använda engelska i tal och skrift

ARBETSSÄTT

Vi kommer att arbeta med:

 • vardagsnära ord, t ex färger, kroppsdelar, mat och dryck, djur, veckodagarna, kläder, familjen mm.
 • att presentera sig själv
 • dialoger med vardagsnära fraser, t ex Good morning, My name is..., I can see a.....
 • engelska sånger och ramsor
 • engelska lekar
 • att läsa och skriva på engelska
 • titta på engelskspråkiga program

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå talad och skriven engelska
 • prata och skriva på engelska
 • göra dig förstådd för en engelsktalande person (språkliga strategier)

Jag kommer också att titta på i vilken utsträckning du:

 • engagerar dig och tar ansvar för ditt lärande (tex. räcker upp handen och är aktiv).
 • vågar att prova tala engelska 
 • visar att du förstår skriven engelska
 • visar att du lyssnar och förstår

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Engelska 2016-2017

----->
Öva mer
----->
Jag kan
----->
Jag är säker
LYSSNA OCH FÖRSTÅ TALAD ENGELSKA
Lyssna och förstå t ex enkla instruktioner och beskrivningar om t ex personer, platser och intresse
 • En
Du förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt, t.ex. hälsningsfraser,”cat”, ”sit down” ”My name is…”
Du förstår enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare (ev kopplat till bilder).
Du förstår enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen (ev kopplat till bilder).
LÄSA OCH FÖRSTÅ ENGELSK TEXT
Läsa och förstå enkel text t ex enkla instruktioner eller beskrivningar om personer, platser och intresse
 • En
Du läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder t ex boy, cat, men behöver hjälp med att läsa och uttala orden för att förstå dem. D behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Du läser och förstår enstaka väl kända ord och/eller enkla meningar (”It is a cat.”).
Du läser och förstår enkla ord och meningar inom kända ämnesområden och situationer. (saker och händelser du känner till)
TALA ENGELSKA
Talar så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
 • En
Du säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Du deltar i sång, rim och ramsor.
Du använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” .
Du använder kända ord, fraser och meningar. Du sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SKRIVA ENGELSKA
Skriva så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om personer, platser och intresse.
 • En
 • En
Du skriver av enkla ord kopplat till bilder tex. cat
Du skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder t.ex. boy, It is a cat.
Du skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar (”It is a cat. The cat is black and white.")
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: